Definiera bearbetningsalternativ

Du kan öppna panelen Bearbetningsläge från Visa-menyn. Den öppnas automatiskt när du byter läge.

 

För varje bearbetningsläge (Standard, Juridiskt dokument, Kalkylblad och Formulär) kan du definiera

  • vilka element som ska bevaras eller tas bort under konverteringen

  • hur sidor med endast bild ska bearbetas eller om OCR ska användas även om filerna inte endast innehåller bilder

  • hur bilder ska hanteras.

För standarddokument och juridiska dokument kan du definiera

  • sidlayout (Flytande kolumn eller True Page).

Du kan även ange följande alternativ för enskilda dokument:

  • Aktivera eller inaktivera formulärkontroller (Formulär)

  • Bibehåll eller ta bort diarienummer (Juridiskt dokument)

  • Ordna bladen i en Excel-fil per tabell, per sida eller per dokument (Kalkylblad)

För mer information, se Standarddokument, Juridiskt dokument, Kalkylblad och Formulär.

 

 

Definiera bearbetningsalternativ