Direktkonvertering

Direktkonvertering innebär att konverteringsprocessen startar med ett musklick från ett integrerat program med aktuella inställningar. Du kan starta direktkonvertering från

  • Utforskaren via en snabbmeny

  • Microsoft Outlook eller Lotus Notes med knappen PDF Converter button conv6 Direktkonvertering

  • Microsoft Word på Arkiv-menyn > Öppna I Microsoft Word 2007 och 2010 klickar du på knappen PDF Converter button ms%20office Direktkonvertering Microsoft Office och sedan på Öppna.

Obs!

Du kan aktivera eller inaktivera integrering mellan PDF Professional och andra program på panelen Inställningar.

 

Välj bearbetningsläge och målformat

 

Det skiljer sig mellan de tre sorternas integrerade program.

 

Du kan välja bearbetningsläge och målformat (målprogram) på något av följande sätt när du påbörjar konverteringsprocessen:

  • Från snabbmenyn i Utforskaren.

  • I en dialogruta i Microsoft Outlook eller Lotus Notes som visas när du klickar på knappen PDF Converter button settings Direktkonvertering. I Outlook 2007 och 2010 ställer du in bearbetningsläge och målformat i dialogrutan Inställningar.

Om du startar direktkonvertering från Arkiv-menyn > Öppna i Microsoft Word bör du välja bearbetningsläge i förväg i dialogrutan Inställningar i PDF Converter. Om du vill visa dialogrutan, välj Inställningar för PDF Converter från Verktyg-menyn i Microsoft Word. Målformatet blir då alltid Microsoft Word.

 

I Word 2007 och 2010 öppnar du dialogrutan Inställningar för PDF Converter genom att klicka på PDF Converter eng buttons open and settings Direktkonvertering PDF-inställningar i menyfliksområdet Nuance PDF.

Obs!

Vid direktkonvertering används alltid de bearbetningsalternativ och alternativ för utdata som redan är valda. Om du vill kontrollera eller ändra alternativen måste du öppna PDF Converter-assistenten och göra nödvändiga ändringar.

 

 

Direktkonvertering