Förhandsgranska filer

Du kan förhandsgranska källfiler som ska konverteras i PDF Converter-assistenten i den fullständiga vyn. Du kan använda navigeringsknapparna för att visa sidor och dokumentets egenskaper (om det innehåller text, tabeller eller formulär eller sidor med endast bilder o.s.v.). På så sätt får du hjälp med att välja bearbetningsläge och alternativ.
 

Så här förhandsgranskar du en fil som ska konverteras

  1. Välj en fil i fillistan i den fullständiga vyn.

  2. Klicka på PDF Converter preview tool Förhandsgranska filer (Förhandsgranska) eller välj Förhandsgranska på Visa-menyn.
    Den första sidan i den valda filen visas på panelen Förhandsgranska.

  3. Använd navigeringsknapparna för att visa övriga sidor i filen.

  4. Du kan även ange ett sidintervall med bindestreck och komman i redigeringsrutan Sidor eller använda knapparna bredvid redigeringsrutan. Du hittar exempel och en beskrivning av knapparna i avsnittet Förhandsgranska.

Obs!

När du utför konvertering med ett musklick utan att använda PDF Converter-assistenten konverteras alla sidor i filen.

 

 

Förhandsgranska filer