Konvertera område

I PDF Professional kan du markera ett intressant avsnitt på en sida och därefter konvertera dess innehåll till redigerbart format. Det innebär att du till exempel kan markera en tabell och skicka den till Microsoft Excel utan resten av sidan eller markera en enda artikel på en sida i tidningen och konvertera den till ett Word-dokument. Det finns fem olika mål. Konverteringsläget ställs in automatiskt så att kalkylblad konverteras till Excel, formulär till Word och standarddokument till Word, WordPerfect eller PowerPoint. I det sistnämnda fallet får du mer kontroll över processen än om du konverterar ett helt dokument, eftersom du kan definiera exakt vilket innehåll som ska placeras på varje sida.

 

Så här konverterar du ett område på en sida

Använd verktyget Välj område för att markera ett område på en sida. Markeringen kan utgöras av högst en sida. Gör något av följande:

  • Välj Konvertera område på snabbmenyn.
  • Välj Verktyg > Konvertera område.

  • Gå till verktygsfältet Arkiv, klicka på nedåtpilen bredvid konverteringsverktyget och välj Konvertera område på menyn.

I dialogrutan Spara som väljer du format och namn på målfilen och går sedan till den plats där du vill spara den. Det konverterade avsnittet visas i målprogrammet.

 

Obs!

I textredigeringsprogram visas det konverterade avsnittet med de sidlayoutinställningar som motsvarar områdets faktiska storlek i den ursprungliga PDF-filen.

 

Konvertera område