Konvertera PDF- och XPS-filer i dokumenthanteringssystem

Med PDF Professional Enterprise kan du importera PDF- och XPS-filer till PDF Converter-assistenten från alla kompatibla dokumenthanteringssystem. Se beskrivningen i Starta från ett dokumenthanteringssystem.

I tre dokumenthanteringssystem kan du även välja en PDF- eller XPS-fil direkt i dokumenthanteringssystemet, öppna PDF Converter-assistenten, utföra konverteringen med fullständig kontroll över processen och därefter spara målfilen på datorn eller i dokumenthanteringssystemet. Vi rekommenderar att du granskar målfilerna och jämför dem med källfilerna före arkivering.

I Microsoft SharePoint:

Funktionen måste konfigureras av systemadministratören innan du kan använda den i SharePoint. Vägledning om detta finns i dokumentationen till Network Enterprise.

Skapa en redigerbar fil från en enskild PDF- eller XPS-fil i SharePoint genom att markera den och välja Öppna i PDF Converter på snabbmenyn. Alternativet kan ha ett annat namn, eftersom systemadministratören kan ändra det.

I Hummingbird Enterprise:

Välj Öppna i PDF Converter på snabbmenyn till en PDF- eller XPS-fil.

I Interwoven WorkSite:

Välj en PDF- eller XPS-fil och menyalternativet Öppna i PDF Converter på Nuance PDF-menyn.

Obs!

I Hummingbird DOCSOpen och LiveLink går det inte att öppna källfiler direkt i dokumenthanteringssystemet. Du måste hämta källfilerna från dokumenthanteringssystemet via dialogrutan Öppna eller Arkiv-menyn i PDF Converter-assistenten. Se även: Starta från ett dokumenthanteringssystem.

 

Konvertera PDF- och XPS-filer i dokumenthanteringssystem