Konverteringsprocessen

Du kan konvertera på två olika sätt:

Konvertera med PDF Converter-assistenten

  1. Öppna källfilerna som ska konverteras i PDF Converter-assistenten

  2. Förhandsgranska filinnehållet vid behov

  3. Definiera filordning

  4. Välj bearbetningsläge och definiera bearbetningsalternativ

  5. Välj målformat och definiera alternativ för utdata

  6. Starta konverteringsprocessen

  7. Visa målfil(er)

Konvertera med direktkonvertering

  • Starta konverteringen från Utforskaren, Microsoft Outlook eller Lotus Notes utan att använda PDF Converter-assistenten. Du kan även använda Arkiv-menyn > Öppna i Microsoft Word.

Konverteringen utförs direkt med befintliga eller fördefinierade inställningar och det konverterade och redigerbara dokumentet visas alltid i målprogrammet.

Konverteringsprocessen