Öppna filer från filsystemet

 

Så här öppnar du källfiler som ska konverteras i filsystemet

  1. I PDF Converter-assistenten klickar du på PDF Converter open file Öppna filer från filsystemet (Öppna).

  2. Välj önskad(e) PDF- eller XPS-fil(er) i dialogrutan Öppna.

  3. Klicka på Öppna. Ett filnamn visas på den högra panelen – eller en fillista om du har valt flera filer.

  4. Använd verktygen Flytta upp, Flytta ner för att ändra filernas ordning i listan vid behov.

Tips!

Se beskrivningen av filstatusikonerna som visas före filnamnen i fillistan i den fullständiga vyn.

 

Öppna filer från filsystemet