Påbörja konverteringen

Du kan starta konverteringsprocessen på något av följande sätt:

 • Från PDF Professional via PDF Converter-knappen (PDF Converter saveas Påbörja konverteringen) i verktygsfältet Arkiv.

 • Från PDF Converter-assistenten (alltid tillgänglig).

 • Från ett integrerat program med eller utan Assistenten. Se nedan för information om Microsoft Word (via Arkiv > Öppna), Microsoft Outlook, Lotus Notes och Utforskaren.

Starta från PDF Converter-assistenten

 

Så här konverterar du alla filer i fillistan

 • Klicka på PDF Converter convert all Påbörja konverteringen (Konvertera alla) för att konvertera alla filer i fillistan. Du kan även välja Alla filer från menyn Konvertera.

Filerna slås samman till en målfil eller sparas som separata filer beroende på Konverteringstypen som ställs in på panelen Alternativ för utdata.

 

Så här konverterar du en markerad fil

 • Klicka på PDF Converter convert selected Påbörja konverteringen (Konvertera markerade) eller välj Markerad fil på menyn Konvertera om du bara vill konvertera den markerade filen. Du kan inte välja flera alternativ.

Obs!

Två förloppsindikatorer visas när konverteringen har inletts. Den första förloppsindikatorn anger förloppet per fil. Den andra förloppsindikatorn visar hur många sidor som redan har bearbetats av alla sidor som ska konverteras.

 

Starta från ett integrerat program utan att använda Assistenten (direktkonvertering)

 

Kommandot Öppna på Arkiv-menyn i Microsoft Word

 • Välj Arkiv > Öppna, markera en eller flera filer och klicka sedan på knappen Öppna i dialogrutan Öppna.
  I Office 2007 eller 2010: Klicka på PDF Converter button ms%20office Påbörja konverteringen Microsoft Office och därefter på Öppna.

  De valda filerna konverteras direkt och resultatet visas i Microsoft Word. Du kan välja flera filer.

Utforskaren  

 • Högerklicka på en PDF- eller XPS-fil, välj Konvertera PDF/XPS från snabbmenyn och sedan ett av menyalternativen för direktkonvertering.

Som dokument till Microsoft Word

Som formulär till Microsoft Word

Som kalkylblad till Microsoft Excel

Som dokument till Corel WordPerfect

Som juridiskt dokument till Microsoft Word

Som dokument till PowerPoint

 

Det konverterade, redigerbara dokumentet visas i målprogrammet.

 

Microsoft Outlook eller Lotus Notes

 • Klicka på verktyget PDF Converter button settings Påbörja konverteringen (Inställningar) i verktygsfältet eller välj Nuance PDF > Inställningar för PDF Converter och därefter Konvertera PDF utan assistenten som och ett målprogram på fliken Inställningar för PDF-konvertering.

 • Klicka på knappen PDF Converter 7 och därefter på OK.

  Det konverterade, redigerbara dokumentet visas i målprogrammet.

Både knapparna i verktygsfältet och menyalternativen återfinns i såväl huvud- som meddelandefönstret.

Obs!

När direktkonverteringen har inletts visas en förloppsindikator tillsammans med en serie tips och en förhandsgranskning av den sida som konverteras för närvarande.

 

Starta från ett integrerat program med assistenten

 

Utforskaren

 • Högerklicka på en PDF- eller XPS-fil, välj Konvertera PDF/XPS från snabbmenyn och välj sedan Använd PDF Converter-assistenten.

Microsoft Outlook eller Lotus Notes

 • Klicka på verktyget PDF Converter button settings Påbörja konverteringen (Inställningar) i verktygsfältet eller välj Nuance PDF > Inställningar för PDF Converter och välj därefter Använd PDF Converter-assistenten.

 • Klicka på knappen PDF Converter 7 och därefter på OK.

Både knapparna i verktygsfältet och menyalternativen återfinns i såväl huvud- som meddelandefönstret.

 

Avbryta konverteringen

Klicka på Avbryt konvertering om du inte vill fortsätta konverteringen. De filer som redan har konverterats sparas när du klickar på knappen. Om du sparar i en enda fil skapas ingen målfil.

 

 

Påbörja konverteringen