Spara konverterade filer

Den konverterade filen sparas med det målfilnamn, filformat och sökväg som du har angett i PDF Converter-assistenten före konvertering.

Det gäller även vid direktkonvertering (förutom när direktkonverteringen har startats med kommandot Öppna-kommandot på Arkiv-menyn i Microsoft Word). Så om du inte är säker på att inställningarna passar bör du kontrollera alternativen för utdata i Assistenten innan du påbörjar en direktkonvertering.
 

Målmapp

Standardmålmappen är Mina dokument när du startar PDF Professional för första gången.
 

Så här ändrar du standardmålmappen:

 1. Klicka på knappen Resultat eller välj Målformat på Visa-menyn för att visa panelen Alternativ för utdata i PDF Converter-assistenten.

 2. Välj något av följande alternativ under Standardmålmapp:

  • Samma som källmapp

  • Mappen Mina dokument

  • Egen mapp

Om du väljer Egen mapp måste du också välja en mapp. Klicka på PDF Converter browse Spara konverterade filer och välj en mapp där målfilerna ska sparas.

 

Målfilnamn

Målfilnamnet skapas automatiskt från källfilnamnet plus ett annat filtillägg. Målfilens filtillägg beror på vilket målformat du har valt.

Exempel: Du konverterar tabell.pdf med många tabeller. Det valda bearbetningsläget är Kalkylblad och målformatet är Microsoft Excel. Målfilen sparas som tabell.xls.

Filnamnet föreslås i redigeringsrutan Målfilnamn där du kan ändra det vid behov.

 

Så här ändrar du målfilnamnet

Spara i Microsoft Word

 

När direktkonvertering startas via Arkiv-menyn > Öppna i Microsoft Word går det inte att namnge måldokumentet i förväg. 

 • Använd kommandot Spara som i Microsoft Word för att undvika att skriva över den ursprungliga PDF- eller XPS-filen.

Se även Redigera dokument i Microsoft Word.

 

Spara i dokumenthanteringssystem  

 

Alternativet är tillgängligt när PDF Converter ingår som komponent i PDF Professional Enterprise. Detta går bara om du har installerat minst ett dokumenthanteringssystem på datorn. Om du vill spara på en SharePoint-webbplats finns det ett särskilt gränssnitt i PDF Professional. För andra dokumenthanteringssystem används respektive programs klientprogram. Se listan över kompatibla dokumenthanteringsprogram under Systemkrav.

 

Så här sparar du en målfil i ett dokumenthanteringssystem

 1. Välj dokumenthanteringssystem i rutan Dokumenthanteringssystem på panelen Alternativ för utdata.

 2. Markera eller avmarkera alternativet Spara lokal kopia.

Dokumenthanteringssystemet står bara med på listan om det finns installerat på datorn. Dokumenthanteringssystemen visas som individuella menyalternativ. Se listan över kompatibla dokumenthanteringsprogram under Systemkrav.

Om du skapar flera filer läggs de till en i taget i dokumenthanteringssystemet.

Microsoft SharePoint kan öppnas från tre dialogrutor. Se beskrivningen i avsnittet Starta från ett dokumenthanteringssystem. Andra dokumenthanteringssystem öppnas via sina egna användargränssnitt.

 

Spara konverterade filer