Visa källfiler

Du kan visa valfri PDF- eller XPS-källfil före och efter konvertering.

 

Så här visar du källfilen

  • Välj Källfil på Visa-menyn

Så här visar du en källfil om du har en fillista

  1. Välj en fil i listan.

  2. Klicka på PDF Converter view source Visa källfiler I verktygsfältet och välj Visa källa i listrutan eller Källfil på Visa-menyn.

PDF Converter-assistenten öppnar det aktuella visningsprogrammet för PDF- eller XPS-filtypen. Båda filtyperna måste vara associerade med ett visningsprogram. Om de inte är det kan du visa källdokumentets sidor i PDF Converter-assistenten. Dubbelklicka i förhandsgranskningsfönstret för att se de avbildade sidorna.

 

Visa källfiler