Visa målfiler

Med hjälp av PDF Converter-assistenten

När konvertering inleds från PDF Converter-assistenten visas målfilen bara om alternativet Visa resultat har valts på panelen Alternativ för utdata.

Så här visar du målfilen om det bara finns en:

Obs!

Om det finns flera målfiler visas bara den första filen automatiskt (om konverteringen har lyckats).

 

Så här visar du målfilen om det finns flera målfiler

  1. Välj en fil i listan.

  2. Klicka på PDF Converter view result Visa målfiler i verktygsfältet, välj Visa resultat i listan eller välj Målfil på Visa-menyn.

 

Med hjälp av direktkonvertering

När du startar konverteringen från ett integrerat program utan PDF Converter-assistenten visas alltid målfilen i målprogrammet, oavsett inställningen i alternativet Visa resultat.

 

 

Visa målfiler