Konverteringsinformation

Sidstorlekar

  • Microsoft Word kan hantera sidstorlekar på upp till 55,9 x 55,9 cm.

Upplösning

Layout

  • Om du inte kan återställa layouten på önskat sätt och har OmniPage kan du använda detta program för att konvertera källfilerna. Här har du större kontroll över formatering och konverteringsprocessen än när den inbyggda OCR-funktionen används. Se När ska jag använda OmniPage?.

Språk

  • Det konverterade dokumentet tilldelas ett visst språk utifrån de lokala inställningarna i Microsoft Windows. Om du vill ha ett annat språk markerar du det konverterade dokumentet (eller delar av det) och anger rätt språk med hjälp av menyalternativet Verktyg\Språk\Ange språk i Microsoft Word eller Verktyg\Språk\Inställningar i Corel WordPerfect.

Lösenordsskydd

  • Krypterade (lösenordsskyddade) PDF-filer eller filer som är skyddade mot utskrift och innehållsextraktion kan bara konverteras om du anger lösenorden. Du ombeds ange lösenord i programmet när så behövs. Se Lösenordsskyddade PDF-filer.

Exempel

  • I programmet ingår exempelfiler som automatiskt läggs i mappen Mina dokument. Filerna finns även i installationsmappen.

  • I exemplet visas en typisk källfil som kan konverteras i programmet. Du får därigenom en uppfattning om hur bra konverteringskvaliteten blir.

 

Ytterligare information för filkonvertering