Inbyggd OCR

OCR kallas den process då du extraherar text från en bild. Bilden kan ha skapats genom att du har läst in ett pappersdokument eller öppnat en elektronisk bildfil eller PDF-fil. I bilder finns inga redigerbara texttecken, utan många små bildpunkter som tillsammans bildar tecken. Tillsammans utgör de bilden av en text på sidan.

 

Från teckenbild …

… till redigerbar text

PDF Converter s Inbyggd OCR

PDF Converter s2 Inbyggd OCR

 

Inbyggd OCR