När ska jag använda OmniPage?

I PDF Professional ingår en kraftfull inbyggd OCR-funktion som påminner om den i OmniPage 17.

Det kan dock vara bättre att använda programmet för optisk teckenigenkänning i Nuance® OmniPage® om du vill ha större kontroll över OCR-processen.

 • Konvertera angivna sidintervall

 • Välj mellan fyra olika formateringsnivåer i stället för två (se nedan)

 • Få fullständig kontroll över OCR-processen, till exempel:

  • Möjligheten att manuellt dela in sidorna i områden

  • Tillgång till stavningskontroll och språkgranskning på flera språk

  • Bildvisning med dynamisk verifierare för att påskynda redigering

  • funktion för textuppläsning

  • Och mycket mer.och mycket mer

 • Läs in nya sidor i det konverterade dokumentet

 • Lägg till nya sidor från fax eller bildfiler

 • Spara i andra format, inklusive OmniPages interna format för att dela dokument med andra OmniPage-användare.

Det finns fyra formateringsnivåer när du ska spara i OmniPage, nämligen:

 

1. Flytande sida

Sidorna behåller den ursprungliga layouten. Grafik och inramade element placeras i textrutor. När så är möjligt överförs övrig text utan att textrutor används. I PDF Professional kallas alternativet Flytande kolumn. Se Standarddokument.

 

2. True Page

Sidorna behåller samma layout som i originalet men alla element placeras i textrutor, även text i spalter. Formateringsalternativet finns även i PDF Professional. Se Standarddokument.

 

3. Formaterad text

Textens spalter tas bort men textattribut, bilder och tabeller bibehålls.

 

4. Oformaterad text

Textens spalter tas bort och återges som oformaterad text. Bilder och tabeller bibehålls, men inte på sin ursprungliga plats. Det här alternativet är praktiskt för användare som vill formatera om innehållet i filen.

 

När ska jag använda OmniPage?