Lösenordsskyddade PDF-filer

PDF Professional följer de säkerhetsinställningar som används i PDF-filer. PDF-filer kan skyddas med lösenord och säkerhetsinställningar. Två av inställningarna kontrolleras i PDF Professional: Utskrift tillåten eller förbjuden och Kopiering av innehållet tillåten eller förbjuden.

 

Lösenord för att öppna fil

Genom att ange lösenord får du tillgång till en fil enligt reglerna i dess säkerhetsinställningar.

 

Generellt lösenord

Detta ger full tillgång till filen oavsett säkerhetsinställningarna.

 

Vad händer i PDF Professional ?

Om du försöker öppna en skyddad PDF-fil visas en dialogruta där du ombeds ange lösenordet. Ange lösenordet med stor försiktighet, för du har bara ett försök.

I följande tabell sammanfattas vad som händer i programmet när du ska konvertera en skyddad PDF-fil och bara anger lösenordet för att öppna filen.

Informationen gäller 40-, 128- och 256-bitars kryptering.

 

UTSKRIFT
tillåt

KOPIERING
tillåt

Meddelande

Dokumentkonvertering när endast lösenordet för att öppna filen har angetts

NEJ

NEJ

Du måste ange det generella lösenordet

Nekas

NEJ

JA

Du måste ange det generella lösenordet

Nekas

JA

NEJ

Du bör ange det generella lösenordet

Det eventuella resultatet innehåller sidor med endast bilder. Se Anmärkning 1.

JA

JA

Det räcker med lösenord för att öppna fil

Bearbetad med innehållsinformation: Redigerbar text genereras. Se Anmärkning 2.

 

Anmärkning 1

Hur sidor med endast bilder hanteras beror på inställningarna i rutan Sidor med endast bild under Bearbetningsalternativ på panelerna Standarddokument, Juridiskt dokument, Kalkylblad och Formulär. Du kan välja mellan följande alternativ: Konvertera sida med OCR/Hoppa över/Lägg till som bild i dokumentet.

 

Anmärkning 2

Om programmet använder PDF-innehållsinformationen får du ett snabbare och mer exakt resultat (jämfört med OCR).

 

Lösenordsskyddade PDF-filer