Teckenkodning som inte är av standardtyp

I de flesta källfiler används standardiserad teckenkodning, men i vissa filer används en intern filspecifik lösning. PDF Professional måste använda OCR för att konvertera sådana filer.

 

Om du vill extrahera text med den inbyggda OCR-tekniken (Optical Character Recognition), markera kryssrutan Tolka sidor med kodning som inte är standard under Bearbetningsalternativ. Den visas på alla fyra bearbetningspanelerna (Standarddokument, Juridiskt dokument, Kalkyblad och Formulär). Standardinställningen är Aktiverad. För mer information, se Standarddokument.

 

 

Teckenkodning som inte är av standardtyp