Inställningar

I den här panelen kan du aktivera eller inaktivera integrering av PDF Converter med andra program (för att PDF-filer ska kunna konverteras till filer som kan redigeras med det valda programmet). Om du vill visa panelen väljer du Inställningar på Arkiv-menyn i PDF Converter-assistenten. Panelen kan även öppnas i PDF Converter Professional under Redigera > Inställningar > Allmänt > Integreringar.

 

Funktionerna i PDF Converter kan integreras med följande program:

Microsoft Internet Explorer

Aktivera detta alternativ om du vill lägga till PDF Converter på snabbmenyn som visas när du högerklickar på en länk som leder till en PDF- eller XPS-fil på en webbsida eller till en HTML-sida som innehåller en PDF- eller XPS-fil. Den fil som länken leder till konverteras i PDF Converter-assistenten. Valet verkställs när du startar om Microsoft Internet Explorer.

 

Mozilla FireFox

Aktivera detta alternativ om du vill lägga till PDF Converter på snabbmenyn som visas när du högerklickar på en länk som leder till en PDF- eller XPS-fil på en webbsida eller till en HTML-sida som innehåller en PDF- eller XPS-fil. Den fil som länken leder till konverteras i PDF Converter-assistenten. Valet verkställs när du startar om FireFox.

 

Högerklick

Aktivera det här alternativet om du vill lägga till PDF Converter på snabbmenyn som visas när du högerklickar på en PDF- eller XPS-ikon eller en PDF- eller XPS-fil i Utforskaren eller på skrivbordet. På så sätt kan du antingen utföra direktkonvertering eller använda PDF Converter-assistenten.

 

Microsoft Word

Markera det här alternativet om du vill lägga till en PDF Converter-knapp i verktygsfältet i Microsoft Word. Klicka på den för att öppna PDF Converter-assistenten.

 

Microsoft Excel

Markera det här alternativet om du vill lägga till en PDF Converter-knapp i verktygsfältet i Microsoft Excel. Klicka på den för att öppna PDF Converter-assistenten.

 

Microsoft PowerPoint

Markera alternativet för att placera knappen Öppna PDF/XPS i verktygsfältet i Microsoft PowerPoint 2007. Klicka på den för att öppna PDF Converter-assistenten. Du måste ha .NET Framework 3.0 installerat för att utföra konverteringen.

 

Microsoft Outlook

Markera det här alternativet om du vill placera en PDF Converter-knapp i verktygsfältet i Microsoft Outlook och i verktygsfältet i enskilda meddelanden. Du kan då konvertera bifogade PDF- och XPS-filer i meddelanden. Filer kan konverteras med eller utan PDF Converter-assistenten. Om konverteringen görs utan Assistenten kan du välja målprogram och målformat. Om ett meddelande har flera bifogade filer ombeds du välja en. Valet verkställs när du startar om Microsoft Outlook.

 

Lotus Notes

Markera det här alternativet om du vill placera en PDF Converter-knapp i verktygsfältet i Lotus Notes och i verktygsfältet i enskilda meddelanden. Du kan då konvertera bifogade PDF- och XPS-filer i meddelanden. Filer kan konverteras med eller utan PDF Converter-assistenten. Om konverteringen görs utan Assistenten kan du välja målprogram och målformat. Om ett meddelande har flera bifogade filer ombeds du välja en. Valet verkställs när du startar om Lotus Notes.

 

WordPerfect Office

Markera det här alternativet om du vill lägga till menyalternativet Öppna PDF/XPS på Arkiv-menyn i Corel WordPerfect Office. Klicka på den för att öppna PDF Converter-assistenten.

 

Alltid överst

Markera alternativet om du vill att PDF Converter-assistenten alltid ska ligga ovanpå andra fönster.

Integreringsinställningar