Redigera dokument i Corel WordPerfect

  1. Aktivera Visa ¶ på Visa-menyn för att visa slutet på varje stycke.

  2. Öppna Verktyg-menyn > Inställningar > Visa > Symboler och kontrollera att de symboler som du vill visa på skärmen är aktiverade.

Om du behöver återställa den ursprungliga layouten (t.ex. om några ord visas på en ny sida) kan du ändra marginalinställningarna genom att dra i marginallinjen.

Om en bild har större ram än den hade från början kan närliggande tecken flyttas över till nästa rad. Du kan då markera bilden och dra i handtaget för att minska ramen. Då får tecknen rum på sin ursprungliga plats.

Om texten inte får plats i textrutan kan du förstora textrutan genom att klicka i den och dra i handtaget.

Obs!

Textrutor används alltid i True Page. Där så är möjligt undviks de vid konvertering med flytande kolumn, men används normalt när textrader och bilder placeras bredvid varandra.

Redigera dokument i Corel WordPerfect