Redigera dokument i Microsoft Word

När du konverterar en XPS- eller PDF-fil via Öppna-kommandot på Arkiv-menyn går det inte att döpa Microsoft Word-dokumenten på förhand. De behåller sina ursprungliga namn (PDF- eller XPS-namnet) när de öppnas i Word. Du kan redigera de här filerna utan att spara dem först. Det är dock en bra idé att spara dem med kommandot Spara som innan du gör några stora ändringar. Den ursprungliga filen är låst tills du har sparat den konverterade filen.

  • Klicka inte på Spara. Då skriver den nyskapade filen över den ursprungliga filen. Använd alltid Spara som.

  • Klicka inte på Stäng utan att spara ett konverterat dokument. Då förlorar du den nyskapade filen. Word tolkar det som om ingenting har hänt med dokumentet och att det alltså inte finns någon information som kan gå förlorad. På så sätt kan du förlora en konverterad fil som det har tagit lång tid att färdigställa.

  • Klicka inte på Stäng när du har ändrat filen och svara inte ja på frågan om du vill spara filen i Word-format. Då skriver den nyskapade filen över den ursprungliga filen.

I alla andra fall anges Microsoft Word-dokumentets namn före konverteringen, varefter man kan redigera och spara om så mycket man vill.

 

Konverteraren i PDF Professional är utformad för att replikera de ursprungliga sidorna så nära som möjligt. Spalter, rubriker, bilder och inramade element ändras inte. Det finns två sätt att göra det här i programmet: Flytande kolumn och True Page. I det senare alternativet placeras alla sidelement i textrutor eller ramar. I det förstnämnda alternativet tas rutor bort där så är möjligt. Spalt- och styckebrytningar samt marginalinställningar används för att formatera sidan.

Om den konverterade sidan ser annorlunda ut kanske det endast krävs lite redigering för att återställa den ursprungliga layouten. Du kanske t.ex. behöver ta bort eller lägga till spalt- eller styckebrytningar.

Vi rekommenderar att du först klickar på PDF Converter button show Redigera dokument i Microsoft Word (växlar mellan visa/dölj) för att se hur layouten ser ut i det konverterade dokumentet.

 

Spalter

Så här tar du bort spalter

Gör följande om du inte behöver de spalter som har genererats i PDF Converter:

  1. Klicka på PDF Converter button column Redigera dokument i Microsoft Word (Spalter) eller välj SpalterFormat–menyn.

  2. Välj En spalt.

I Word 2007 och 2010 går du till fliken Sidlayout och väljer En i gruppen Spalter.

 

Så här tar du bort spaltbrytningar

PDF Converter placerar spaltbrytningar i slutet av de ursprungliga spalterna för att behålla den ursprungliga layouten.

 

Du kan visa tecknet för spaltbrytning i vyn Utskriftslayout genom att välja Verktyg > Alternativ > Visa och Alla under Formateringsmarkeringar.

Ibland kanske inte spalttexten passar in så bra på det tillgängliga utrymmet i den nya layouten. Då kan spaltbrytningar i slutet av de ursprungliga spalterna flyta över till nästa spalt, så att innehållet i nästa ursprungliga spalt hamnar i den tredje spalten. Problemet är lätt att lösa genom att du tar bort spaltbrytningen.

Samma åtgärd krävs om du lägger till mycket text i originalet.

 

Lägga till spaltbrytningar

Så här gör du för att exakt ange var nästa spalt ska börja:

  1. Välj Brytning på menyn Infoga.

  2. Välj Spaltbrytning.

I Word 2007 och 2010 går du till fliken Sidlayout och väljer Spalt i gruppen Brytningar.

 

Ramar och textrutor

Bilderna placeras antingen i textrutor eller ramar. Se avsnittet Skillnaden mellan en textruta och ram i hjälpen till Microsoft Word. Om du inte kan se slutet på ett stycke rullar du ner i textrutan för att visa det. Ändra storlek på textrutan eller markera texten och minska teckenstorleken tills du kan se all text.

 

Tabeller

Källfiler sparar normalt inte tabeller som tabeller, utan som en uppsättning textsträngar som härstammar från celler. Tabellerna rekonstrueras i Nuance PDF Professional. Resultatet är mer tillförlitligt vid rutnätstabeller (tabeller med linjer som separerar cellerna), men du kan även konvertera tabeller utan rutnät.

 

Teckensnitt

I PDF Professional extraheras inte teckensnitt som ligger inbäddade i PDF- eller XPS-filen. Först tolkas storleken, formen, vikten och typen på de teckensnitt som identifieras i PDF- eller XPS-filen och därefter väljs ett teckensnitt som ligger så nära som möjligt bland dem som finns installerade på datorn. Om du har många teckensnitt installerade på datorn blir det enklare att återge teckensnitten med stor precision.

 

Redigera dokument i Microsoft Word