Konvertera från Arkiv-menyn

Så här startar du PDF Converter från Arkiv-menyn i PDF Converter Professional med direktkonvertering:

  1. Öppna PDF-dokumentet som ska konverteras i PDF Professional.

  2. Välj Spara som på Arkiv-menyn för att öppna dialogrutan Spara som.

  3. Under Filformat väljer du ett annat format än PDF och sedan ett bearbetningsläge (t.ex. Word-dokument eller Word-formulär).

  4. Klicka på Spara. Konverteringen görs med de inställningar som gäller för det aktuella läget. Det konverterade dokumentet visas i målprogrammet.

Tips!

Om du vill ha större kontroll över konverteringen klickar du på knappen  PDF Converter saveas Konvertera från Arkiv menyn Spara som i verktygsfältet Arkiv och använder PDF Converter-assistenten. Här kan du konvertera flera filer, konvertera enbart valda sidor, ändra andra inställningar före konverteringen och även välja kombinationer av läge och format som inte erbjuds vid direktkonvertering, till exempel läget Konvertering av juridiska dokument.

 

Det går också att använda verktyget Välj område för att markera delar av en sida och därefter välja Konvertera område på Verktyg-menyn. I dialogrutan Spara som erbjuds de vanligaste kombinationerna av filformat/läge.

 

 

Konvertera från Arkiv-menyn