Konvertera från Microsoft Outlook

 

Starta från verktygsfälten i Microsoft Outlook

 1. Välj verktyget PDF Converter button settings Konvertera från Microsoft Outlook (Inställningar) i verktygsfältet Nuance PDF för Outlook i huvud- eller meddelandefönstret i Outlook. Dialogrutan Inställningar visas.

 2. På fliken Inställningar för PDF-konvertering i dialogrutan Inställningar väljer du mellan följande alternativ:

 • Använd PDF Converter-assistenten om du vill förhandsgranska bifogad(e) fil(er).

 • Välj Konvertera PDF-filer utan assistenten som för att direktkonvertera filerna. Sedan väljer du filens målformat i rutan.

 • Välj Konvertera alla bifogade filer eller Fråga efter fil att bifoga vid meddelanden med flera bifogade filer.

 1. Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan.
   

 2. Välj ett meddelande med en eller flera bifogade PDF- eller XPS-filer.

 3. Klicka på knappen PDF Converter button conv6 Konvertera från Microsoft Outlook i verktygsfältet Nuance PDF för Outlook (gäller ej Outlook 2007 och 2010) i huvud- eller meddelandefönstret i Microsoft Outlook.
  (Om du inte ser knappen PDF Converter 7, högerklicka var som helst i verktygsfältet och välj Nuance PDF för Outlook).

 1. Om flera filer är bifogade till meddelandet och du har valt att bli tillfrågad om vilka filer som ska konverteras så anger du dina val i Lista över bifogade filer. Klicka på OK.
   

 2. Konverteringen sätts i gång enligt följande:

 • Om du valde alternativet Använd PDF Converter-assistenten öppnas assistenten.

  Förhandsgranska de bifogade filerna i assistenten. Visa fler filer med hjälp av navigeringsknappen.

  Ändra inställningarna vid behov.
  Starta konverteringen med de angivna inställningarna genom att klicka på PDF Converter convert all Konvertera från Microsoft Outlook (Konvertera alla) eller
  klicka på PDF Converter convert selected Konvertera från Microsoft Outlook(Konvertera markerade) för att dela in filer som ska konverteras med samma inställningar i grupper.

 • Om du har valt alternativet Konvertera PDF-filer utan assistenten som sätter konverteringen i gång omedelbart. Förloppet visas med en serie tips.

 1. Du kan ange att det konverterade, redigerbara dokumentet ska visas i målprogrammet.

Konvertera från ett meddelande i Outlook 2007 och 2010

 

Genom PDF Converter läggs också fliken Nuance PDF och ett menyfliksområde till i enskilda meddelanden med bifogade filer i PDF/XPS-format i Outlook 2007 och 2010.

Om du vill starta konverteringen direkt från ett meddelande klickar du på PDF Converter 7 på fliken Nuance PDF.

 

PDF Converter eng outlook add in converter Konvertera från Microsoft Outlook

 

Obs!

Om fliken Nuance PDF inte visas går du till avsnittet Felsökning.

 

 

Konvertera från Microsoft Outlook