Konvertera med knappen Konvertera PDF

 

Så här startar du PDF Converter via knappen Konvertera PDF

 1. Öppna dokumentet som ska konverteras i PDF Professional.

 2. Klicka på PDF Converter saveas Konvertera med knappen Konvertera PDF (Konvertera PDF) i verktygsfältet Arkiv för att öppna listan.

  PDF Converter saveas dropdown Konvertera med knappen Konvertera PDF

 3. Välj läge och målformat från de fem menyalternativen för att konvertera dokumentet direkt med befintliga inställningar för det valda läget.

  Alternativt:

  Välj Starta PDF Converter för att öppna PDF Converter-assistenten och få tillgång till alla inställningar.
   

 4. Om du vill konvertera filen direkt ger du den ett namn i dialogrutan Spara som. Det konverterade dokumentet visas i målprogrammet.
   

 5. Välj det första menyalternativet för att konvertera en PDF-fil till ett XPS-dokument.
   

 6. Välj MRC-PDF för att generera en ny PDF från den aktuella. Den ursprungliga PDF-filen söks igenom och sidor med användbara textlager identifieras. De sidorna förs över till den nya filen oförändrade. MRC-komprimering tillämpas endast på sidor som endast innehåller bilder. Se Bildkomprimering för information om när MRC-komprimering är mest praktiskt. Under Inställningar i dialogrutan Spara som kan du välja komprimeringsnivå.
   

 7. Välj Sökbara PDF-dokument för att generera en ny PDF från den aktuella. Den ursprungliga PDF-filen söks igenom och sidor med användbara textlager identifieras. De sidorna förs över till den nya filen oförändrade. Sidor med endast bilder behandlas med OCR-teknik så att textlager skapas för sidorna. Under Inställningar i dialogrutan Spara som kan du välja OCR-språk.
   

 8. Välj Unicode-text för att extrahera text från den aktuella PDF-filen och spara den som en textfil som kan öppnas i NotePad, WordPad eller ett textredigeringsprogram. All formatering skalas bort. OCR-används inte vid extraheringen, så sidor med endast bilder ger inget resultat alls.

Obs!

Det finns även en knapp för att Konvertera område. Välj först verktyget Välj område för att ange sidavsnitt. Välj sedan Konvertera område i menyn Verktyg eller i listan. Välj ett mål i dialogrutan Spara som när den öppnas. Konverteringen sker med de aktuella inställningarna för valt mål.

 

 

 

//

Konvertera med knappen Konvertera PDF