Starta från Lotus Notes

Starta från verktygsfälten i Lotus Notes

 1. Välj verktyget PDF Converter button settings Starta från Lotus Notes (Inställningar) i verktygsfältet Nuance PDF för Lotus Notes i huvud- eller meddelandefönstret i Lotus Notes. Dialogrutan Inställningar visas.

 2. På fliken Inställningar för PDF-konvertering i dialogrutan Inställningar väljer du mellan följande alternativ:

  • Använd PDF Converter-assistenten om du vill förhandsgranska bifogad(e) fil(er).

  • Välj Konvertera PDF-filer utan assistenten som för att direktkonvertera filerna. Sedan väljer du filens målformat i rutan.

  • Välj Konvertera alla bifogade filer eller Fråga efter fil att bifoga när meddelanden har flera bifogade filer.

 1. Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan.
   

 2. Välj ett meddelande med en eller flera bifogade PDF- eller XPS-filer.

 3. Klicka på knappen PDF Converter button conv6 Starta från Lotus Notes i verktygsfältet Nuance PDF för Lotus Notes i huvud- eller meddelandefönstret i Lotus Notes. (Om du inte ser knappen PDF Converter 7, högerklicka var som helst i verktygsfältet och välj Nuance PDF för Lotus Notes..

 1. Om flera filer är bifogade till meddelandet och du har valt att bli tillfrågad om vilka filer som ska konverteras så anger du dina val i Lista över bifogade filer. Klicka på OK.
   

 2. Konverteringen sätts i gång enligt följande:

 • Om du valde alternativet Använd PDF Converter-assistenten öppnas assistenten.

  Förhandsgranska de bifogade filerna i assistenten. Visa fler filer med hjälp av navigeringsknappen.

  Ändra inställningarna vid behov.
  Starta konverteringen med de angivna inställningarna genom att klicka på PDF Converter convert all Starta från Lotus Notes (Konvertera alla) eller
  klicka på PDF Converter convert selected Starta från Lotus Notes(Konvertera markerade) för att dela in filer som ska konverteras med samma inställningar i grupper.

 • Om du har valt alternativet Konvertera PDF-filer utan assistenten som sätter konverteringen i gång omedelbart. Förloppet visas med en serie tips.

 1. Du kan ange att det konverterade, redigerbara dokumentet ska visas i målprogrammet.

 

Starta från Lotus Notes