Starta PDF Converter

För att underlätta för användaren kan PDF Converter öppnas från en rad olika platser:

Se referensguiden för en översikt över alla dessa startpunkter. Här anges vilka indatafiler som är giltiga för varje startpunkt samt tillgängliga konverteringsalternativ och målformat.

Obs!

Du kan alltid avbryta konverteringsprocessen genom att trycka på Esc. Om du startar programmet när det redan är i gång öppnas en andra instans av det.

PDF Converter-assistenten är alltid tillgänglig och i vissa fall även direktkonvertering. Se Öppna filer från integrerade program. Dessutom visas målalternativen för respektive fall.

Du kan aktivera och inaktivera integrering mellan Nuance PDF Converter och Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Lotus Notes, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Utforskaren och Corel WordPerfect Office på panelen Inställningar i PDF Converter-assistenten.

 

 

Starta PDF Converter