Fel när du sparar i dokumenthanteringssystemet

Meddelande:

Målfilen kan inte sparas i dokumenthanteringssystemet

Orsak:

Anslutningen har avbrutits. Dokumenthanteringssystemets server är nere.

Lösning:

Om alternativet Spara lokal kopia på panelen Alternativ för utdata är ikryssat sparas en kopia av målfilen på datorn. Du kan kopiera filen manuellt till dokumenthanteringssystemet när anslutningen fungerar igen.

Om alternativet Spara lokal kopia på panelen Alternativ för utdata inte är ikryssat skapas tillfälliga målfiler i programmet. Du får se en lista över filer som inte kunde sparas i dokumenthanteringssystemet. Listan innehåller en fullständig sökväg till de tillfälliga lokala kopiorna. Du kan kopiera filerna manuellt till dokumenthanteringssystemet.  

Fel när du sparar i dokumenthanteringssystemet