Fel- och varningsmeddelanden före konvertering

Följande ikoner används i programmeddelandena.

PDF Converter icon error Fel  och varningsmeddelanden före konvertering indikerar att ett fel har inträffat.

PDF Converter icon warning Fel  och varningsmeddelanden före konvertering indikerar ett varningsmeddelande.

Tips!

I statusfältet ser du en kort förklaring av den tänkbara orsaken till att ett meddelande visas.

Dra markören över ett filnamn i listan för att visa källfilernas och målfilernas namn tillsammans med fullständig sökväg.

 

Meddelande:

Målfilen kan inte skapas och filen konverteras ej

 

Tänkbar orsak:

Den plats där filen ska sparas är skrivskyddad.

Lösning:

Ändra målmappens egenskaper eller välj en annan plats till filen.

 

Tänkbar orsak:

Du kanske försöker skriva över en skrivskyddad fil.

Lösning:

Välj ett annat namn på målfilen.

————————————————–

Meddelande:

Målfilen finns redan

 

Orsak:

Namnet på målfiler skapas automatiskt utifrån namnet på källfilerna (det är bara filtillägget som skiljer dem åt, beroende på målformat). Det finns redan en målfil med detta filnamn som förmodligen har skapats under en tidigare konverteringsprocess.

Lösning:

Du kan välja att låta programmet lägga till nummerändelser på målfilnamnet eller att skriva över filerna.

Klicka på Ja för att särskilja en målfil med en nummerändelse (t.ex. exempel_0001.doc). Klicka på Nej för att skriva över filen.

————————————————

Meddelande:

Målfilnamnet har reserverats av en annan indatafil

 

Orsak:

Samma målfilnamn har getts till källfiler med samma namn som öppnades från olika mappar.

T.ex.

Indata: C:\ exempel.pdf            Utdata: E:\ exempel.doc

Indata: D:\ exempel.pdf            Utdata: E:\ exempel.doc

Lösning:

Klicka på Ja för att särskilja målfilerna med nummerändelser.

T.ex.

Indata: C:\ exempel.pdf            Utdata: E:\ exempel_0000.doc

Indata: D:\ exempel.pdf            Utdata: E:\ exempel_0001.doc

———————————————–

 

 

Fel- och varningsmeddelanden före konvertering