Fullständig vy

I PDF Converter-assistenten finns en namnlist, en menyrad, ett verktygsfält och vänster och höger panel i den fullständiga vyn. Den här vyn rekommenderas om du vill ha fullständig kontroll över konverteringen och bearbeta flera filer samtidigt.

 

Vänster panel

Den vänstra panelen ser olika ut beroende på användarens åtgärder. När du har startat PDF Converter-assistenten visas ett tomt blad med ett öga. Panelen används för att visa panelen Förhandsgranska, de fyra panelerna för bearbetningsläge (Standarddokument, Juridiskt dokument, Kalkylblad och Formulär) samt panelen Alternativ för utdata. Klicka på en knapp eller använd Visa-menyn för att ändra innehållet i den vänstra panelen.
 

Höger panel

Den högra panelen är informationspanelen. När PDF Converter-assistenten startas är den här panelen tom. När du har öppnat en eller flera källfiler innehåller den en fillista med namnen på de filer som ska konverteras tillsammans med eventuellt sidintervall. Informationspanelen ger en översikt över filernas status när de har öppnats och även efter konvertering.

Tips!

Du kan dra och släppa filer i fönstret Förhandsgranska eller fillistan. De infogas eller bifogas till listan beroende på var du släpper dem.

 

PDF Converter eng view full Fullständig vy

Obs!

När snabbvyn är aktiverad kan du återställa den fullständiga vyn genom att välja Visa-menyn > Snabbvyn igen.

 

Filernas status

 

Status

Beskrivning

PDF Converter status opened Fullständig vy

Källfilen har öppnats utan problem eller varningsmeddelanden.

PDF Converter status existing filename Fullständig vy

Källfilen öppnades med ett varningsmeddelande: Målfilen finns redan. Du kan välja att låta programmet lägga till nummerändelser på målfilnamnet eller att skriva över det.
Ett varningsmeddelande visas bara om alternativet Fråga innan data skrivs över är markerat.

PDF Converter icon error Fullständig vy

Målfilen kan inte skapas och filen konverteras ej på grund av skrivskydd.

PDF Converter status processed Fullständig vy

Källfilen har konverterats utan problem eller varningsmeddelanden.

PDF Converter status converted with warning Fullständig vy

Konverteringen av källfilen avslutades med att ett varningsmeddelande genererades.

PDF Converter status error Fullständig vy

Konverteringen misslyckades. Inget resultat.

 

Tips!

Dra markören över ett filnamn i listan för att visa källfilernas och målfilernas namn tillsammans med fullständig sökväg och texten i eventuella statusmeddelanden.

 

 

Fullständig vy