Snabbvyn

I snabbyn i PDF Converter-assistenten finns det en namnlist, en menyrad och ett verktygsfält med verktygen Öppna, Förhandsgranska, Läge, Resultat och Konvertera alla. Du hittar en mer detaljerad beskrivning av verktygen i avsnittet Verktygsfältet i PDF Converter-assistenten.

 

PDF Converter eng quick view Snabbvyn

 

Vyn passar till snabbkonvertering när du inte vill ändra bearbetningsparametrarna.

 

 1. Välj en eller flera källfiler.

  Använd Arkiv-menyn, knappen Öppna eller dra och släpp en eller flera filer i valfri del av fönstret.

 2. Välj bearbetningsläge.

  Använd menyn Alternativ eller knappen Läge.
   

 3. Välj mål.

  Använd menyn Alternativ eller knappen Resultat.
   

 4. Starta konverteringen.

  Använd menyn Konvertera eller knappen Konvertera alla.

Knappen är nedtonad när bearbetningen pågår. Om du har valt Visa resultat visas målfilen. Om du vill se bearbetningsresultatet, klicka på växlingsknappen Snabbvyn på Visa-menyn för att växla till den fullständiga vyn.

 

 

Snabbvyn