Vänster vy

PDF Converter-assistenten i den vänstra vyn innehåller en namnlist, en menyrad, ett verktygsfält och en vänsterpanel där du kan förhandsgranska sidan, visa bearbetningsalternativ och ange sidintervall.

Verktygsfältet innehåller samma verktyg som i Snabbvisning, d.v.s. verktygen Öppna, Förhandsgranska, Läge, Resultat och Konvertera alla. Du hittar en mer detaljerad beskrivning av verktygen i avsnittet Verktygsfältet i PDF Converter-assistenten.

 

Den vänstra vyn visas bara om PDF Converter-assistenten startades från något av de integrerade program där källfilen redan hade valts. Verktyget Öppna är därför alltid nedtonat (eftersom filen redan har öppnats).
 

.PDF Converter eng left view Vänster vy

 

Inställningarna på skärmbilden visar att Assistenten startades från Microsoft Excel. I det här fallet finns det bara ett enda bearbetningsläge, nämligen Kalkylblad, och målformatet är alltid Microsoft Excel.

Använd navigeringsknapparna (PDF Converter previous page Vänster vy PDF Converter next page Vänster vy) för att visa sidorna.

Använd knapparna PDF Converter in range Vänster vy PDF Converter not in range Vänster vy PDF Converter all pages in range Vänster vy eller redigeringsrutan Sidor för att ange vilket sidintervall som ska konverteras.

Klicka på PDF Converter mode spreadsheet Vänster vy för att definiera bearbetningsalternativ.

Klicka på PDF Converter output excel Vänster vy för att definiera alternativ för utdata.

Klicka på PDF Converter convert all Vänster vy för att starta konverteringen.

 

I övriga fall måste du även välja bearbetningsläge:

  • Standarddokument, Juridiskt dokument eller Formulär när du startar från Microsoft Word

  • Standarddokument eller Juridiskt dokument när du startar från Corel WordPerfect.

Obs!

Den konverterade filen visas i programmet som Assistenten startades från (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Corel WordPerfect) eller i det målprogram som du valde när Assistenten startades från Utforskaren, från Microsoft Outlook eller från Lotus Notes.

 

 

Vänster vy