Mäta 3D-objekt

Klicka på PDF Converter button 3d measurement Mäta 3D objekt (3D-mätning) om du vill mäta avstånd mellan hörn, kanter, vinklar och andra 3D-mått. En dialogruta med tre flikar visas:
 

  • Visa: Ange vilken måttyp som ska visas: Linjal, Avstånd, Radie, Vinkel eller Auto.

  • Markering: Lägg till markeringstext i angivna uppmätta mått.

  • Verktygsinställningar: Ställ in måttenheter och mätlinje.

Det finns andra verktyg för att mäta 2D-objekt och 2D-bilder.

Mäta 3D-objekt