Modellträdet (navigeringspanelen)

Klicka på PDF Converter button model tree Modellträdet (Modellträd) i 3D-verktygsfältet för att visa och arbeta med ett 3D-objekts struktur. Modellträdet visas i navigeringspanelen och visar objekthierarkin (noder, grupper, enskilda objekt). Högerklicka någonstans i hierarkin för att visa och exportera kommandon.

Klicka på PDF Converter button model tree options Modellträdet Alternativ längst upp i modellträdpanelen för att ange inställningar för visning, färger och uppspelningsläge samt för att exportera hela trädet till en XML-fil.

XML-filer passar perfekt för distribuering av data eftersom de är enkla att överföra och visningen av dem kan specificeras genom formatmallar.

 

Modellträdet