Bokmärken, Namngivet mål

Precis som när du läser en bok kan du markera intressanta partier eller skapa en lättillgänglig struktur för PDF-filen med hjälp av bokmärken.
 

Så här skapar du bokmärken

 1. Visa panelen Bokmärken.

 2. Klicka på PDF Converter bookmark new Bokmärken och namngivna mål (Nytt bokmärke) längst upp på panelen.

 3. Ge bokmärket ett unikt namn.

Så här importerar du bokmärken

 • Ange att bokmärken ska överföras från Word-dokumentet när PDF-filen skapas.

 • Ange att bokmärken ska genereras automatiskt när en enskild PDF-fil skapas från flera indatadokument (varje indatafilnamn blir ett bokmärke).

 • Ange att bokmärken ska genereras automatiskt när PDF-filer skapas från PowerPoint (ett för varje sida) eller när en hel arbetsbok i Excel är PDF-källa (ett bokmärke per kalkylblad, enligt kalkylbladsnamnen).

Så här skapar du ett bokmärke från en PDF-text

 1. Välj en rubrik eller kort text med hjälp av verktyget PDF Converter selecttext Bokmärken och namngivna mål (Markera text) i standardverktygsfältet.

 2. Tryck på Ctrl + B.

 3. Panelen Bokmärken öppnas och den valda texten visas som bokmärke.

Alternativt:
 

Om panelen Bokmärken redan är öppen visas det nya bokmärket under de befintliga bokmärkena.
 

Så här ställer du in vart bokmärket ska peka

 1. Markera bokmärket.

 2. Gå till önskad sida i det aktuella dokumentet eller annan öppen PDF-fil.

 3. Du kan även markera önskad sida med verktygen PDF Converter selecttext Bokmärken och namngivna mål (Markera text) och PDF Converter selectarea Bokmärken och namngivna mål (Markera område).

 4. Klicka på PDF Converter set destination Bokmärken och namngivna mål (Ange mål) längst upp på panelen.

Alternativt:
 

Högerklicka på bokmärket och välja Ange mål.
 

Så här anger du ett namngivet mål

 1. Öppna panelen Mål i navigeringspanelen och namnge några mål.

 2. Öppna panelen Bokmärken, högerklicka på ett bokmärke och välj Egenskaper.

 3. Standardåtgärden är Gå till sidvyn.

 4. Klicka på Redigera och välj Använd namngivet mål.

 5. Klicka på Bläddra för att välja ett mål och sedan på OK.

Du kan koppla andra åtgärder till bokmärken. Se Åtgärder.

 

Så här tar du bort ett bokmärke

 1. Markera ett bokmärke.

 2. Klicka på PDF Converter bookmark delete Bokmärken och namngivna mål (Ta bort bokmärke).

Alternativt:
 

Högerklicka på bokmärken och välj Ta bort bokmärke(n) i snabbmenyn.

Obs!

Om du tar bort ett bokmärke i en struktur med flera nivåer tar du även bort alla bokmärken på lägre nivåer.

 

Så här anpassar du hur bokmärken visas och fungerar

 1. Markera ett bokmärke.

 2. Välj Egenskaper i snabbmenyn intill knappen Alternativ.

Alternativt:
 

Högerklicka på den och välja Egenskaper.

 1. Ställ in attribut som textformat och färg i panelen Egenskaper för bokmärke.

 2. Konfigurera åtgärder i panelen Åtgärder. Standardåtgärden är att gå till en bestämd sida, men du kan välja andra åtgärder. Det går att välja flera åtgärder och ange i vilken ordning de ska utföras.

 3. Klicka på Stäng när du är klar.

Om du vill använda det aktuella utseendet som standard väljer du det kommandot i listan Alternativ eller från bokmärkets snabbmeny.
 

Bokmärken kan ordnas i strukturer med flera nivåer som motsvarar rubriker på olika nivåer.
 

Så här skapar du bokmärken på lägre nivå

 1. Skapa ett bokmärke på högsta nivå.

 2. Skapa ett bokmärke under det som du vill ska läggas in på lägre nivå.

 3. Högerklicka på det nya bokmärket.

 4. Klicka på Klipp ut (det utklippta bokmärket försvinner inte).

 5. Högerklicka på bokmärket på högsta nivå.

 6. Klicka på Klistra in under valt bokmärke i snabbmenyn.

Välj Klistra in efter valt bokmärke för att placera det utklippta bokmärket på samma nivå i hierarkin som det ovanstående bokmärket. Upprepa proceduren för att skapa en uppsättning bokmärken med flera nivåer.

Om du vill ändra de allmänna inställningarna för bokmärken öppnar du Alternativ-menyn, klickar på Inställningar och väljer Markera aktuellt bokmärke, Dölj efter användning, Radbryt långa bokmärken och Teckenstorlek.

 

Obs!

Du kan skapa en innehållsförteckning från bokmärkena.

 

Bokmärken och namngivna mål