Buntbearbetning med sekvenser

Den här funktionen används för att tillämpa en uppsättning förinställda kommandon på en eller flera PDF-filer och spara resultatet på angiven plats och i angivet format. Kommandona sparas i en viss sekvens som kan köras, redigeras, döpas om eller tas bort.

 

Så här skapar du en sekvens

 1. Välj Dokument > Avancerad bearbetning > Buntbearbetning > Ny sekvens.

 2. Namnge sekvensen och klicka sedan på objekt 1 under Redigera buntsekvens: Välj kommandon.

 3. Välj kommandon till sekvensen i dialogrutan Redigera sekvens. Klicka på Lägg till, Ta bort, Flytta upp eller Flytta ner för att färdigställa listan. Till nästan alla kommandon måste du göra ytterligare val. Markera önskade kommandon i tur och ordning och klicka på Redigera för att göra valen, t.ex. för att välja en vattenstämpel eller ange vilka sidor som ska infogas. Det finns ytterligare val till alla kommandon utom Skriv ut och Använd borttagning. Det senare alternativet innebär att du utför själva borttagningen av objekt som redan har markerats för borttagning. Klicka på OK för att bekräfta varje val och klicka slutligen på OK för att återgå till dialogrutan Redigera buntsekvens.

 4. Under objekt 2 anger du hur du vill välja ut de filer som ska bearbetas när sekvensen körs. Det kan handla om fördefinierade filer eller mappar – klicka på Bläddra för att välja ut dem. Välj Fråga när sekvensen körs om du vill välja filer när sekvensen aktiveras. Välj Alla öppna filer om du vill bearbeta alla filer som för närvarande är öppna i PDF Professional. Filerna ligger kvar på samma plats i PDF-format i väntan på att sparas med de ändringar som buntbearbetningen medför.

 5. Under objekt 3 väljer du var filerna ska sparas och anger hur filnamn ska skapas, vilka filformat som ska användas samt om sparade PDF-filer ska optimeras för snabb webbvisning. Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan Alternativ för utdata.

 6. Kontrollera alla inställningar igen och klicka sedan på OK i dialogrutan Redigera buntsekvens. Du måste göra detta för att den nya eller redigerade sekvensen ska sparas.

Du kan ändra sekvenskommandon och inställningar senare. Öppna då dialogrutan Buntsekvens, välj en sekvens och klicka på Redigera sekvens.

 

Så här kör du en sekvens

 1. Välj Dokument > Avancerad bearbetning > Buntbearbetning > Kör sekvens. Dialogrutan Bekräfta att sekvensen ska köras öppnas, där du kan granska och godkänna indata till sekvensen, inställningar för utdata samt kommandon. Om du har ställt in utdata i förväg, tänk på att kontrollera var resultatet sparas. Klicka på OK för att fortsätta.

 2. Välj källfiler om du tidigare har angett att du vill bli tillfrågad om detta när sekvensen körs.

 3. Om inställningarna för något kommando inte har gjorts eller om något kommando inte kan utföras visas ett varningsmeddelande.

 4. Ange utdatainformation om du tidigare har angett att du vill bli tillfrågad om detta när sekvensen körs.

 5. Om sekvensen körs utan problem levereras resultatet utan att du behöver göra något mer.

Obs!

Utför inte buntbearbetning på paket eller portföljer – då utförs bearbetningen bara på försättsbladet. Packa upp filerna innan du buntbearbetar dem.

 

Buntbearbetning med sekvenser