Dela dokument

Du kan dela upp stora dokument i en uppsättning mindre filer utifrån önskade kriterier. Du kan extrahera angivna sidor från PDF-filer. Den ursprungliga PDF-filen påverkas inte i något av fallen. Du kan dela filen vid sidbrytningar, det vill säga det går inte att dela en fil mitt på en sida. När du anger vissa sidnummer som dokumentet ska delas utifrån, blir de angivna sidorna de första sidorna i nya dokument. När du delar dokumentet utifrån text eller bokmärken blir den sida som innehåller texten eller bokmärket den första sidan i det nya dokumentet.

Du kan inte dela eller extrahera dokument som bara innehåller en sida. Du kan dela eller extrahera ett öppet dokument eller välja ett annat.

 

Det finns ett nytt filuppdelningsalternativ, efter filstorlek. Ange en maximal filstorlek (i MB) för varje enskild fil vid uppdelning.
 

Så här delar du dokument

  1. Välj Dokument > Dela dokument. Dialogrutan Dela dokument visas.

  2. Välj ett dokument med flera sidor som du vill dela.

  3. Välj delningsläge och gör önskade inställningar. För mer information, se dialogrutan Dela dokument.

  4. Klicka på OK. Dialogrutan Bläddra efter mapp visas. Välj en mapp där du vill spara färdiga PDF-filer eller skapa en ny mapp.

Använd samma procedur för att extrahera sidor till en enda fil utifrån valt läge.

 

Dela dokument