Dokumentegenskaper

Välj Dokumentegenskaper i Dokument-menyn. Dialogrutan Dokumentegenskaper innehåller sex paneler: Beskrivning, Säkerhet, Standardvy, Anpassad, Teckensnitt och Läsning.
 

Beskrivning

Under Beskrivning finns standardfälten såsom Titel, Författare, Ämne och Nyckelord. Dessa värden kan ändras. Andra värden såsom Upphovsman, Skapad och Ändrad kan inte ändras.

Under Avancerat ställer du in PDF-producent, PDF-version, filstorlek, sidstorlek, plats och antal sidor.
 

Säkerhet

Mer information finns i Dokumentegenskaper > Säkerhet.

 

Standardvy

Alternativen för standardvyn anger hur dokumentet ska visas när det öppnas. Alternativen lagras i dokumentet och följs av alla program med en funktion för PDF-visning.

 

Anpassad

Du kan inkludera användardefinierade nyckelvärdespar som är specifika för ett visst program i PDF-dokumentet.

Sedan kan andra dokumenthanteringsprogram hämta informationen för efterbehandling.

Du kan t.ex. göra ett anpassat fält sökbart genom att definiera det i listan över anpassade fält innan du skapar indexfilen.

 

Teckensnitt

Visa alla teckensnitt som dokumentet innehåller. Då blir det lättare att se om teckenersättning används för att visa teckensnitt som inte finns på datorn eller om teckensnitt är inbäddade i dokumentet.

 

Läsa

Du kan ange två olika uppläsningsalternativ, textriktning vänster-till-höger eller höger-till-vänster och uppläsningsspråk för innehållet i rutan Språk.

Obs!

Med denna produkt kan text läsas upp på det språk som du väljer vid installationen. Om du har en fullständig version av Nuance® RealSpeak™ eller OmniPage på datorn kan du välja språk och röst för uppläsning helt fritt.

Om du gör ändringar ombeds du spara dokumentet innan du stänger det.

 

Dokumentegenskaper