Favoriter

Använd funktionen Favoriter för att få direkt tillgång till PDF-filer som används ofta och finns sparade på datorn eller en nätverksserver som du har tillgång till. Lägg till PDF-filer bland Favoriter och hantera dem.

Gå till Arkiv-menyn och välj Senaste filer eller Historik för att se de PDF-filer som passar bra att lägga till i Favoriter.
 

Så här lägger du till filer i Favoriter

  1. Klicka på PDF Converter button favorites Favoriter (Favoriter) i verktygsfältet Arkiv och välj Lägg till i Favoriter i listan eller välj Favoriter > Lägg till i Favoriter.

  2. I fältet Plats/URL i dialogrutan Lägg till i Favoriter visas namnet på den öppna PDF-filen. Om du vill lägga till en annan fil klickar du på Bläddra och navigerar till den eller skriv in en sökväg om filen finns på Internet. Du måste lägga till filer en i taget i Favoriter.

  3. I listan Samling väljer du en kategori till filen eller skapar en ny kategori genom att klicka på Ny. Förbered tomma samlingar genom att rensa fältet Plats/URL innan du klickar på Ny.

  4. Ange en beskrivning av PDF-filen om du vill.

  5. Klicka på OK för att lägga till filen.

När du lägger till filer i Favoriter visas alla angivna samlingar och filer i listan. Klicka på någon av dem om du vill öppna den.
 

Hantera favoriter

  • Klicka på PDF Converter button favorites Favoriter (Favoriter) i verktygsfältet Arkiv och välj Hantera Favoriter i listan eller välj Favoriter > Hantera Favoriter.

  • I dialogrutan Hantera Favoriter klickar du på namnet på en samling till vänster för att visa dess filer till höger. Lägg till en ny samling genom att klicka på Skapa och ta bort markerad fil genom att klicka på Ta bort. Högerklicka på en samling om du vill byta namn på den eller lägga till en ny PDF-fil i den. Du kan även lägga till en PDF-fil i en markerad samling genom att klicka på Ny .

  • Markera en PDF-fil och välj Redigera eller Ta bort under listan. Du kan också högerklicka på filen för att visa en snabbmeny med fler alternativ, exempelvis flytta till en annan samling, skicka med e-post eller visa filen i källmappen.

  • Visa attributen för den valda PDF-filen i informationsfältet längst ner till höger.

Favoriter