Granska dokument

Med funktionen Granska dokument kan du ta bort dolt eller mindre synligt innehåll som du inte vill behålla i dokumentet när du ska distribuera det. Det kan vara bokmärken, kommentarer, bifogade filer, metadata o.s.v. Granska och gör ändringarna i en kopia av originaldokumentet, eller använd funktionen Spara som, så att du har kvar en kopia av originaldokumentet.
 

Så här granskar du PDF-filer

 1. Välj Dokument > Granska dokument.

 2. Kategorier med känsligt/dolt innehåll som hittas i den aktuella PDF-filen visas som aktiva och markerade kryssrutor. Avmarkera de kategorier som du vill behålla. Det finns följande kategorier:
   

  • Bokmärken
   Bokmärken är länkar som hänvisar till enskilda sidor i en PDF-fil. Du kan visa alla bokmärken i en PDF-fil i panelen Bokmärken (Visa > Navigeringspanelen > Bokmärken). Bokmärken markerar vanligtvis dokumentets struktur men kan även innehålla känsliga ord och fraser.

  • Kommentarer
   Kommentarer avser vanligtvis textmarkeringar och visar vad författaren eller granskare tycker. Visa alla kommentarer i panelen Kommentarer (Visa > Navigeringspanelen > Kommentarer). Till kommentarer räknas anmärkningar, markeringar, ritobjekt samt bifogade filer och ljud. Bifogade filer som har lagts till med panelen Bifogade filer tas inte bort med det här alternativet.

 • Bifogade filer i dokument
  Bifogade filer på dokumentnivå (både PDF och andra format) läggs till i PDF-filer som referenser eller ytterligare information. Visa alla bifogade filer i panelen Bilagor (Visa > Navigeringspanelen > Bilagor). Bifogade filer som har lagts till som kommentarer tas inte bort med det här alternativet.
   

  • Borttaget innehåll
   Borttagna delar av dokumentet (sidor, text, bilder, beskurna objekt) raderas inte alltid från PDF-filen, utan blir ibland bara osynliga. De kan återställas av någon som är nyfiken.
    

  • Mål
   Du kan placera en ikon i PDF-filen och länka den till en extern fil. När du klickar på ikonen öppnas filen. Du kan visa mål i panelen Mål (Visa > Navigeringspanelen > Mål). Vanligtvis öppnas inte målfiler om PDF-filen distribueras.
    

  • Inbäddade miniatyrer
   Miniatyrer är väldigt små PDF-sidor som ofta finns inbäddade i en PDF-fil. Visa sidminiatyrer i panelen Sidor (Visa > Navigeringspanelen > Sidor).
    

  • Formulärfält och åtgärder
   Formulärfält i PDF-filer är dynamiska kontroller med interaktiva funktioner. Om objektet tas bort inaktiveras alla formulärfält och det går inte längre att redigera, fylla i eller signera dem.
    

  • Alla JavaScript-element
   JavaScript
   är aktiva komponenter som utför kommandon eller åtgärder under vissa angivna förhållanden. Om objektet tas bort inaktiveras alla JavaScript.
    

  • Länkar
   Länkarna leder till vissa specifika mål eller åtgärder. Om du tar bort objektet försvinner alla länktecken i PDF-filen.
    

  • Metadata
   Till metadata räknas information om PDF-filen som författare, ämne, nyckelord, datum, upphovsrättsinformation o.s.v. Med sökfunktionen i PDF-filen går det att söka i metadata. Visa PDF-filens metadata från Dokumentegenskaper (Dokument > Dokumentegenskaper).
    

  • Inbäddade data som inte kan visas
   Alternativet tar bort interna data som inte räknas till metadata. Dessa syns vanligtvis inte men kan visas med PDF-verktygen. Denna åtgärd avlägsnar det inbäddade indexet, vilket kan innehålla text som senare har tagits bort (svärtats).

 1. Klicka på Ta bort för att ta bort innehållet i ett eller flera markerade objekt.

 2. Välj Arkiv > Spara för att spara den granskade PDF-filen. Välj Spara som och ange ett nytt filnamn om du vill behålla den ursprungliga PDF-filen.

Obs!

Alla markerade objekt tas bort från PDF-filen permanent när du sparar. Om du stänger PDF-filen utan att spara, avbryts alla åtgärder och du måste upprepa hela processen.

Dokumentgranskning utförs vanligtvis tillsammans med borttagning, som ingår i Enterprise-versionen av Nuance PDF Professional. Efter borttagningen får du frågan om du vill granska dokumentet. När text tas bort genom svärtning i ett dokument tas inte innehållet i redan inbäddade index bort. För att bibehålla dokumentsäkerhet bör du därför välja att ta bort även inbäddade data som inte visas (på så sätt tas även indexet bort). Dokumentet kan indexeras om efter borttagningen. Den svärtade texten tas då inte med i det nya indexet.

 

Dokumentgranskning liknar dokumentsammanfogning som tar bort valda kommentarstyper eller konverterar dem till dokumentobjekt.

 

 

Granska dokument