Hantera paket

Ett PDF-paket är en PDF-fil som i sin tur innehåller flera PDF-filer. Paketet gör det enklare att distribuera filerna. Paketen kan sammanställas i PDF Create-assistenten eller från ett e-postprogram med hjälp av funktionerna i PDF Create.

 

Befintliga PDF-filer kan importeras direkt till paketet, medan övriga format konverteras till PDF när paketet sammanställs.

 

Öppna, hantera och packa upp PDF-paket
 

Du kan öppna, redigera och packa upp paket i de flesta moderna program för PDF-visning och PDF-redigering.

När du öppnar ett PDF-paket i PDF Professional visas det i fönstret PDF-portfölj och du kan fortsätta bearbeta det som en portfölj. Se mer information i PDF-portföljer.

När du öppnar paketet visas försättsbladet i huvudfönstret med miniatyrer av alla filer i paketet till vänster. Klicka på en PDF-miniatyr för att visa filens innehåll. Filer i andra format än PDF visas som bifogade filer, men du kan klicka på en knapp för att öppna dem i programmet som är kopplat till filformatet. Du packar upp en fil genom att högerklicka på en miniatyr och välja Spara fil från portfölj. Om filen inte är i PDF-format kan du behöva välja visningsprogram när du öppnar den.

Med hjälp av portföljverktygen kan du skriva ut eller söka i enstaka filer eller hela portföljen samt skicka den aktuella filen med e-post. När du öppnar ett paket visas inte panelen Redigera portfölj. Klicka på knappen Alternativ och välj Redigera portfölj för att visa den. Använd knapparna längst ner till vänster för att lägga till filer eller mappar i portföljen.

 

Obs!

När en PDF-fil öppnas inuti ett paket kan man bifoga filer till den. De bibehåller sitt ursprungliga format och inkluderas således i paketet.

I Nuance PDF Converter Professional 4 och äldre PDF-läsare och redigerare läggs själva filerna i paketet in som bilagor.

Hantera paket