Jämför PDF-dokument

Du kan jämföra två liknande PDF-dokument (t.ex. två versioner eller reviderade varianter av ett dokument) för att fastställa skillnaderna mellan dem eller kontrollera om godkända ändringar faktiskt har utförts. Resultatet av jämförelsen visas i en tillfällig fl som du kan spara om så behövs.
 

Så här jämför du dokument

 1. Välj Dokument > Jämför dokument. Dialogrutan Jämför dokument visas.

 2. Godkänn det öppna dokumentet som äldre eller klicka på Bläddra för att välja ett annat. Dialogrutan Öppna visas. Under Ändringar kan du välja bland tillgängliga ändringar av dokumentet.

 3. Godkänn ett öppet dokument som nyare eller klicka på Bläddra för att välja ett annat. Dialogrutan Öppna visas. Under Ändringar kan du välja bland tillgängliga ändringar av dokumentet.

 4. Välj jämförelsetyp: Visa visuella och textmässiga skillnader (Visuell) eller Visa textskillnader (Text).

 5. Välj markeringsfärg och analystyp till visuella jämförelser: Grundlig (mer långsam jämförelse med ett större antal små områden), Avvägd, eller Översikt (snabbare jämförelse med ett mindre antal större områden). Som texttyp kan du välja formateringsskillnader (teckensnitt, storlek, attribut o.s.v.).

 6. Välj rapporteringstyp för jämförelseresultatet: Sida vid sida eller Kombinerad.

Sida vid sida-rapport: Först visas en sammanfattningssida som innehåller jämförelsetypen (Visuell eller Text), namnet på det äldre respektive nyare dokumentet och antingen ett meddelande om att dokumenten är identiska eller en sammanfattning av jämförelseresultaten enligt följande:

Vid textjämförelser visas antalet ord som

 • har lagts till i det nyare dokumentet

 • har tagist bort från det äldre dokumentet

 • finns i båda dokumenten (matchning)

 • enbart har olika format (om detta har angetts).

Vid visuella jämförelser visas

 • antalet identiska sidor

 • antalet sidor som inte är identiska

 • antalet sidor som har lagts till eller tagits bort (gäller dokument med olika sidantal).

I dokument som inte är identiska följs sammanfattningssidan av sidor från båda dokumenten bredvid varandra med skillnaderna markerade (t.ex. är borttagna ord genomstrukna, nya ord understrukna och det finns rutor för matchande ord och moln till olika bilder o.s.v.). För att underlätta jämförelsen läggs tomma sidor till i det kortare dokumentet så att antalet sidor blir detsamma.

Kombinerad rapport: Ett kombinerat dokument skapas som visar den nyare versionen av dokumentet. En kommentar på första sidan innehåller i princip samma information som beskrivs på sammanfattningssidan i en Sida vid sida-rapport. Områden med skillnader markeras. Dra handverktyget över ett markerat område för att visa det äldre innehållet.

 

Så här jämför du delar av dokument

Om du endast vill jämföra vissa delar av dokument börjar du med att dela upp båda dokumenten och jämför sedan de resulterande delarna.

 

Så här jämför du särskilda attribut

Vid visuella jämförelser av särskilda attribut som t.ex. anmärkningar, färgmarkeringar, vattenstämplar, signaturer o.s.v. ses de som ”vanliga” grafiska objekt och ingår i jämförelsen.

När man ska jämföra texter betraktas text i textrutor, sidhuvuden/sidfötter och text i stämplar som normal text, men text i anmärkningar tas inte med i jämförelsen.

Obs!

Textskillnader visas vanligtvis bäst i formatet Sida vid sida, medan formatet Kombinerad kan passa bättre till visuella skillnader.

Du kan också jämföra PDF-filer med Microsoft Word-dokument.

Jämför PDF-dokument