Jämföra PDF med Word-dokument

Du kan jämföra PDF- och Word-dokument med varandra. Det är inte ovanligt att man har skapat en PDF-fil av ett Word-dokument som man senare har redigerat och att det då blir nödvändigt att hitta skillnaderna.

PDF-filen skickas till PDF Converter-assistenten där den konverteras till Word-format. Därefter utförs jämförelsen i Microsoft Word. Det går att göra en visuell eller textbaserad jämförelse och visa resultatet i en temporär fil (som kan sparas vid behov).
 

Så här jämför du dokument

  1. Välj Dokument > Jämför dokument. Dialogrutan Jämför dokument visas.

  2. Godkänn det öppna PDF-dokumentet som det äldre eller klicka på Bläddra för att välja ett annat i dialogrutan Öppna. Under Ändringar kan du välja bland tillgängliga ändringar av dokumentet.

  3. Klicka på Bläddra och välj önskat Word-dokument i dialogrutan Öppna.

  4. Välj rapporteringstyp för jämförelseresultatet: Sida vid sida eller Kombinerad (se beskrivningar nedan).

  5. Klicka på OK. Bekräfta konverteringen från PDF-format och klicka på Konvertera alla i PDF Converter-assistenten. En skrivskyddad kopia av den ursprungliga PDF-filen visas i Microsoft Word (filtillägget pdf).

  6. Bekräfta Word-filens konvertering från RTF-format vid behov.

Sida vid sida-rapport: Synkronisera rullningen av de båda dokumenten för att visuellt söka efter eventuella skillnader.

Kombinerad rapport: Ett konsoliderat temporärt dokument skapas med hjälp av funktionen Spåra ändringar i Microsoft Word. Här visas den senare versionen av dokumentet där visuella och textmässiga förändringar indikeras. Ändringar i textformatering betraktas inte som skillnader.

Obs!

Du kan även ange Word-filen som det äldre och PDF-filen som det nyare dokumentet.

För den här typen av jämförelse är dock inställningarna i mitten av dialogrutan inte tillgängliga.

 

Så här jämför du delar av dokument

Det kan hända att PDF-filen innehåller mer information än Word-dokumentet. I så fall bör du dela upp PDF-dokumentet för att isolera den del som ska jämföras med Word-filen.

 

Så här jämför du särskilda attribut

Vid visuella jämförelser betraktas särskilda attribut i PDF-dokument, t.ex. anmärkningar, färgmarkeringar, vattenstämplar, signaturer o.s.v. som vanliga grafiska objekt och ingår i jämförelsen.

Vid textjämförelser ses text i textrutor, sidhuvuden och sidfötter och stämplade texter i PDF-dokument som vanlig text, men text i anmärkningar ingår inte i jämförelsen.

Obs!

Du kan också jämföra två PDF-dokument.

Jämföra PDF med Word-dokument