Avståndsverktyg

Fliken Visa
 

Mätning innehåller:

  • Avstånd: När du ritar linjen visas den befintliga längden dynamiskt.

  • Vinkel: Visar den aktuella vinkeln för linjen som du ritar i relation till x-axeln. Hänsyn tas ej till rotationstecken eller rotationsriktningar.

I området Markörplats visas x- och y-koordinaterna för den aktuella markörpositionen dynamiskt i relation till startpunkterna för X=0 och Y=0 utan hänsyn till tecken.
 

Fliken Inställning

  • Rätvinklig mätning anger att linjen ska ritas rätvinkligt (i rät vinkel mot x- eller y-axeln).

  • Välj formatet Inuti eller Överst för att visa längden.

  • Enhetsinställningar används för att ställa in mätskalan. På kartor och skalenliga ritningar ska skalan stå med, t.ex. 1 cm = 1 km.

  • I området Inställningar mätlinje kan du ange att mätningen ska anpassas efter punkter, kanter eller bågar i dokumentet. Justera mätlinjens känslighet och färg.

Fliken Markering

  • Använd Markering: Välj den här inställningen om du vill att den aktuella mätningen ska sparas tillsammans med PDF-filen, annars försvinner alla resultat så snart du börjar rita en ny linje. Skriv in text i textfältet som ska visas i ett kommentarfönster när du drar markören över mätningen.

  • Linjefärg: Anger färg på mätlinjerna.

  • I området Stödlinjer kan du ange längden på de linjer som markerar början och slutet på det objekt som ska mätas. Klicka på Ange längd som standard om du vill behålla inställningarna. Förskjutningen anger hur långt det är från mätlinjen till markören.

 

Avståndsverktyg