Omkretsverktyg

Fliken Visa
 

Mätning innehåller:

  • Avstånd: När du ritar ett visst avsnitt av en uppsättning linjer visas dess befintliga längd dynamiskt.

  • Vinkel: Visar vinkeln på den första linjesektorn i relation till x-axeln. Till följande linjesektorer visar den vinkeln i relation till föregående sektor. Hänsyn tas ej till rotationstecken eller rotationsriktningar.

  • Omkrets: Linjeuppsättningens totala längd visas dynamiskt allt eftersom du ritar den. Om du använder en snabbmeny för att slutföra ett ritobjekt med öppen form visas den totala linjeuppsättningens längd. Om du dubbelklickar för att bilda en polygon visas omkretsen.

I Markörplats visas x- och Y-koordinaterna för den aktuella markörpositionen dynamiskt i relation till startpunkterna för den aktuella linjesektorn. Inga tecken tas med i beräkningen.

 

Fliken Inställning

  • Rätvinklig mätning anger att linjerna ska ritas rätvinkligt (i rät vinkel mot x- eller y-axeln). Detta påverkar inte redan ritade linjer och inte heller den sista, automatiskt ritade, kanten i polygonen. Du kan ändra alternativet när mätningen pågår.

  • Enhetsinställningar används för att ställa in skala till mätningen. Se dialogrutan till verktyget Avstånd. En angiven skala används till alla mätverktyg tills den ändras.

  • I området Inställningar mätlinje kan du ange att mätningen ska anpassas efter punkter, kanter eller bågar i dokumentet. Justera mätlinjens känslighet och färg.

Fliken Markering

  • Använd Markering: Välj det här alternativet om du vill spara aktuella och kommande mätningar med PDF-filen, annars försvinner alla resultat så fort du påbörjar en ny mätning. Ange en text i textfältet som ska visas i ett kommentarfönster när du drar markören över en linje i figuren.

  • Linjefärg: Välj färg på mätlinjerna.

 

Omkretsverktyg