Områdesverktyg

Fliken Visa
 

Mätning innehåller:

  • Avstånd: När du ritar den aktuella kanten på en polygon visas dess befintliga längd dynamiskt.

  • Vinkel: Visar vinkeln på den första linjesektorn i relation till x-axeln. Till följande linjesektorer visar den vinkeln i relation till föregående sektor. Hänsyn tas ej till rotationstecken eller rotationsriktningar.

  • Area: Polygonens area visas när ritningen är klar.

I området Markörplats visas x- och Y-koordinaterna för den aktuella markörpositionen dynamiskt i relation till startpunkterna för den aktuella linjesektorn. Inga tecken tas med i beräkningen.
 

Fliken Inställning

  • Rätvinklig mätning anger att linjerna ska ritas rätvinkligt (i rät vinkel mot x- eller y-axeln). Detta påverkar inte redan ritade linjer och inte heller den sista, automatiskt ritade, kanten i polygonen. Du kan ändra alternativet när mätningen pågår.

  • Enhetsinställningar används för att ställa in skala till mätningen. Se dialogrutan till verktyget Avstånd. En angiven skala används till alla mätverktyg tills den ändras.

  • I området Inställningar mätlinje kan du ange att mätningen ska anpassas efter punkter, kanter eller bågar i dokumentet. Justera mätlinjens känslighet och färg.

Fliken Markering

  • Använd Markering: Välj det här alternativet om du vill spara aktuella och kommande mätningar med PDF-filen, annars försvinner alla resultat så fort du påbörjar en ny mätning. Ange en text i textfältet som ska visas i ett kommentarfönster när du drar markören över en linje i figuren.

  • Linjefärg: Välj färg på mätlinjerna.

 

Områdesverktyg