Utföra mätningar

Med hjälp av mätverktyg kan du beräkna längder och ytstorlekar i PDF-dokumentet. Du kan mäta verkliga skärmmått eller ange en skala som du vill använda för figurer ritade i skala, såsom arkitekturritningar och kartor.
 

Så här använder du mätverktygen:

 • Välj Verktyg > Mätning och sedan något av verktygen PDF Converter button measure distance Utföra mätningar (Avstånd), PDF Converter button measure perimeter Utföra mätningar (Omkrets) eller PDF Converter button measure area Utföra mätningar (Area). Då visas en ritmarkör och en dialogruta för alla tre verktyg. Du kan även öppna Mätverktyg från verktygsfältet Mätning, om det visas.
   

 • Välj verktyget Avstånd om du vill mäta avståndet mellan två punkter. Gör först önskade inställningar i dialogrutan Avståndsverktyg. Klicka därefter på startpunkten, rita en linje till slutpunkten och klicka två gånger för att slutföra mätningen.
   

 • Välj omkretsverktyget om du vill beräkna omkretsen i en sluten polygon. Gör önskade inställningar i dialogrutan Omkretsverktyget. Rita därefter en linje, släpp musknappen och tryck ner den igen för att rita en anslutningslinje. Rita minst två anslutna linjer och dubbelklicka sedan på slutpunkten till den näst sista linjen för att automatiskt sluta polygonen.
   

 • Välj omkretsverktyget om du vill beräkna den totala längden på en serie anslutna linjer. Gör önskade inställningar i dialogrutan Omkretsverktyget. Rita därefter minst två anslutna linjer och läs av omkretsen vid den aktuella punkten bredvid linjen eller i dialogrutan. Använd snabbmenyn för att slutföra mätningen med öppen form eller dubbelklicka för att skapa en sluten polygon.
   

 • Välj areaverktyget om du vill beräkna aren för en polygon. Gör önskade inställningar i dialogrutan Områdesverktyg. Rita sedan minst två anslutna linjer och dubbelklicka sedan på slutpunkten till den näst sista linjen för att automatiskt sluta polygonen. Läs av arean i dialogrutan eller dra markören över areaikonen.

  Obs! När du ritar en polygon får inga linjer korsa varandra.
   

Obs!

Om du vill ändra egenskaper för en befintlig mätning högerklickar du på en av linjerna.

I panelen Markering i dialogrutan kan du välja mellan att visa mätningarna tillfälligt eller permanent.

Det finns även verktyg för att mäta 3D-objekt.

 

 

Utföra mätningar