Optimera PDF

Genom att optimera en PDF-fil kan du skapa en kopia med ändrade egenskaper som lämpar sig bättre för ett visst ändamål. På så sätt kan man uppnå en avvägning mellan filens storlek och bildkvalitet.

Öppna Verktyg-menyn > Optimera PDF. En dialogruta med följande paneler öppnas:

 

Panelen Allmänt

Börja med att ange kompatibilitetsnivå och välj bland komprimeringsalternativen.
 

Optimera PDF för snabb visning på Internet: Prioriteringen innebär att text visas snabbt och stora bilder senare.

Använd flate för att koda icke-kodade strömmar och använd det i stället för LZW för att minska storlek på en strömmad fil.

Ta bort dokumentstrukturen genom att avlägsna märkningsinformation.

Ta bort privat information från andra program, inbäddade miniatyrer och ogiltiga bokmärken och länkar: dessa kan vara betydelselösa objekt som inte påverkar PDF-filens utseende.

Alternativ för Ta bort alla:

Kommentarer: Raderar alla kommentarer som har lagts in i PDF-filen. Till kommentarer räknas anmärkningar, markeringar, ritobjekt samt bifogade filer och ljud.

Formuläråtgärder, JavaScript-åtgärder: Om PDF-filen har interaktiva funktioner (till exempel knappar för att skicka ett formulär) som inte behövs kan de raderas.

Externa korsreferenser: Om PDF-filen har länkar till andra filer som inte är tillgängliga för andra användare kan dessa länkar tas bort.

Bildversioner: En bild i PDF-filen kan ha alternativa bilder som är valfria och kan tas bort. En färgbild kan till exempel ha en alternativbild i gråskala som används istället för färgbilden vid utskrift. Den alternativa bilden behövs inte, filen kan användas utan den.
 

Panelen Bilder

Alternativen ändrar samplingstal, komprimeringsmetod och kvalitet på färgbilder, gråskalebilder och svartvita bilder i PDF-filen. För att minska filstorleken bör du använda JPEG eller JPEG2000. Om du zippar bilden kan det leda till större filstorlek om ursprungsbilden komprimerades med JPEG.

JBIG2-komprimering passar bäst för svartvita bilder. Om bildkvalitet inte är så viktigt kan du sampla ner filen (använda färre bildpunkter) för att minska filstorleken.

Med inlästa bilder delar alternativet Använd MRC-lager bilden i tre lager med optimerad komprimering för varje lager så att den totala filstorleken minskas. Räta ut är användbart för bilder som har lästs in snett. Ytutjämna avlägsnar fläckar och skugglinjer från inlästa sidor.
 

Panelen Teckensnitt

Om du packar upp ett teckensnitt som har varit inbäddat minskas filstorleken. Den nya PDF-filen kan dock se annorlunda ut än originalet om den dator som filen visas på inte har det teckensnitt som krävs (i så ersätts det av ett liknande eller enklare teckensnitt).

 

Optimera PDF