Använda JavaScript

Du kan lägga till anpassade JavaScript-funktioner i PDF-filerna.

Öppna Dokument-menyn > JavaScript och välj något av följande:
 

Så här lägger du till JavaScript i PDF-dokumenthändelser

 1. Välj Ange dokumentåtgärder.

 2. Välj dokumenthändelse i det vänstra fönstret.

 3. Klicka på Redigera.

 4. Skriv in JavaScript-koden i textfönstret i JavaScript-redigeraren.

 5. Reparera eventuella rapporterade syntaxfel och klicka på OK igen.

 6. Klicka på OK.

Så här redigerar du skriptet direkt

 1. Välj JavaScript-konsol.

 2. Kompilera skriptet.

Så här skapar du egna skript

 1. Välj JavaScript i dokument.

 2. Klicka på Lägg till.

 3. Ge skriptet ett namn som gör det lätt att identifiera och klicka på OK.

 4. Klicka på Redigera och sammanställ skriptet. Klicka på OK när du är klar.

 5. Klicka på Stäng för att slutföra.

Så länge skriptet är korrekt och kompatibelt med PDF-versionen kommer den angivna åtgärden att utföras den angivna funktionen.

 

Exempel

Skicka det nyligen sparade PDF-dokumentet med e-post:

 1. Välj Dokumentet har sparats i dialogrutan Ange dokumentåtgärder.

 2. Klicka på Redigera.

 3. Skriv in följande skript: this.mailDoc(true).

 4. Klicka på OK.

När du sparar PDF-filen öppnas ett nytt, tomt e-postmeddelanden med PDF-filen bifogad.

Använda JavaScript