Lägga till text med Skrivmaskin-verktygen

Använd verktyget PDF Converter button typewriter Lägga till text med Skrivmaskin verktygen (Skrivmaskin) eller PDF Converter button typewriter box Lägga till text med Skrivmaskin verktygen (Skrivmaskinsruta) i verktygsfältet Avancerat för att lägga till text på lämplig plats på en PDF-sida. Verktyget Skrivmaskin används för att skriva in text där markören placeras. Verktyget Skrivmaskinsruta används för att skriva in text i en flyttbar ruta. När du sparar PDF-filen blir den inskrivna texten ett valbart objekt, till skillnad från text som läggs till som anmärkningar, t.ex. med verktyget Textruta.

 

Det går att klistra in text vid markören med verktyget Skrivmaskin eller i en skrivmaskinsruta. Det innebär att du kan kopiera textavsnitt från vanliga eller sökbara PDF-filer och klistra in dem på andra PDF-sidor, antingen i samma dokument eller i ett annat. Använd vyn Dokumentsammanställning för att utföra sådana ändringar.

 

När du skriver eller klistrar in text utförs stavningskontroll på texten om du har aktiverat funktionen under Redigera > Inställningar > Stavningskontroll. Du kan inte utföra stavningskontroll enbart på texten som har skrivits in med verktyget Skrivmaskin.

 

Om du vill flytta en skrivmaskinsruta väljer du ett av Skrivmaskinsverktygen och klickar inuti rutan. Dubbelklicka för att redigera texten. Du kan också flytta text som har skrivits in med verktyget Skrivmaskin på samma sätt.

 

Mer information om skillnaderna mellan skrivmaskinstext och text i textrutor finns i Textruta.

Lägga till text med Skrivmaskin-verktygen