Redigera objekt med verktyget Retuschera objekt

Det här verktyget kan användas på infogad ClipArt, vattenstämplar och bilder som har infogats från bildfiler. Infoga sådana bilder genom att rita en rektangel med verktyget och välja snabbmenyalternativet Infoga bild.

Använd verktyget PDF Converter touchupobject Redigera objekt med verktyget Retuschera objekt (Retuschera objekt) för att välja en bild eller ett objekt i ett PDF-dokument som du vill flytta eller rotera. Verktyget Retuschera objekt används bara för sista minuten-ändringar av bilder och objekt i PDF-dokument. Om du vill göra större ändringar bör du använda det program som bilden eller objektet ursprungligen skapades i och skapa om PDF-dokumentet.

Du kan även använda objektets snabbmenyalternativ Redigera bild. Då öppnas bilden i ditt standardprogram för bildredigering, där du kan ändra den. När du sparar bilden uppdateras även dina ändringar i PDF-filen. Gå till Redigera > Inställningar > Retuschering om du vill ange ett standardprogram för bildredigering.

 

Textrutor markeras som objekt. Verktyget Retuschera objekt kan inte markera enskilda tecken. Använd verktyget Retuschera text för att redigera tecken och ord.

Obs!

Kommentarer och stämplar kan inte markeras eller ändras med retuscheringsverktyg.

 

Så här redigerar du objekt med verktyget Retuschera objekt

 1. Klicka på PDF Converter touchupobject Redigera objekt med verktyget Retuschera objekt (Retuschera objekt) i Standardverktygsfältet eller välj Verktyg > Retuschera > Retuschera objekt.

 2. Välj en bild eller ett objekt som du roterar eller drar till önskad plats.

 3. Högerklicka för att välja alternativ från snabbmenyn: vänd, rotera 45 grader i taget, ställ in/ta bort genomskinlighet.

 4. Gruppera eller dela upp objektsgrupper enligt anvisningarna nedan.

 5. Välj Egenskaper för att ändra objektens attribut.

 6. Om alternativet Välj överordnad grupp är tillgängligt hör objektet till en grupp. Det kan dock ändå redigeras fristående.

Du kan också rotera objekt hur mycket du vill med hjälp av handtaget.

PDF Converter dog%20rotated Redigera objekt med verktyget Retuschera objekt

Så här grupperar du objekt

 1. Klicka på PDF Converter touchupobject Redigera objekt med verktyget Retuschera objekt (Retuschera objekt) i Standardverktygsfältet eller välj Verktyg > Retuschera > Retuschera objekt.

 2. Håll ner Skift och klicka på varje objekt som ska ingå i gruppen.

 3. Högerklicka i markeringsområdet och välj Gruppera.

Obs!

Objekt som redan tillhör en grupp kan inte grupperas på nytt. Alternativet Gruppera är då nedtonat. För sådana objekt finns i stället alternativet Välj överordnad grupp.

Det går bara att gruppera objekt när de är markerade. Om du vill hantera dem som grupp efteråt markerar du något av objekten och klickar på Välj överordnad grupp i snabbmenyn.

 

Så här frigör du grupperade objekt

 1. Klicka på PDF Converter touchupobject Redigera objekt med verktyget Retuschera objekt (Retuschera objekt) i Standardverktygsfältet eller välj Verktyg > Retuschera > Retuschera objekt.

 2. Välj Välj överordnad grupp för att visa gruppen. Högerklicka i gruppen och välj Dela upp.

 3. Om du sedan klickar utanför markeringen genomförs uppdelningen.

Redigera objekt med verktyget Retuschera objekt