Redigera sidinnehåll

Du kan

Markera text

Klicka på PDF Converter selecttext Redigera sidinnehåll (Markera text) för att välja ett textavsnitt/textblock. Sedan kan du kopiera texten. Högerklicka för att öppna snabbmenyn. Du kan markera, stryka under eller stryka över text, markera platser där text ska infogas eller ersättas, infoga en länk eller anmärkning, omvandla text till ett bokmärke eller söka efter det första ordet i det markerade avsnittet.
 

Välj bild

Klicka på PDF Converter selectarea Redigera sidinnehåll (Markera område) för att välja ett område på sidan som ska kopieras som bild eller skapa en länk till det området.

 

Kopiera och klistra in text och bilder

 

Välj Kopiera från menyn Redigera eller från en snabbmeny för att kopiera markerade textstycken eller bilder.

Välj Klistra in i ett öppet dokument i ett annat program (t.ex. i ett Office-program) för att klistra in text eller bilder.

 

Obs!

Det kan hända att kommandona Klipp ut, Kopiera och Klistra in inte är tillgängliga om PDF-dokumentet är lösenordsskyddat mot kopiering.

Kopierad text kan också klistras in i kommentarer.

Teckensnittet ersätts om text som har kopierats från ett PDF-dokument innehåller teckensnitt som inte finns installerade på måldatorn.

 

Infoga ClipArt

 

Använd panelen ClipArt i Mallhanteraren för att infoga, byta namn på eller radera ClipArt. Du kan infoga såväl fördefinierad som egen ClipArt. ClipArt grupperas i kategorier.
 

Du kan lägga till bildfiler i dokumentet med verktyget Retuschera objekt och därefter kopiera, spara eller lägga till genomskinlighet. Programmet stöder de vanligaste bildformaten, exempelvis jpg, bmp och gif.
 

Så här lägger du till en bildfil

  1. Välj Verktyg > Retuschera > Retuschera objekt eller klicka på PDF Converter touchupobject Redigera sidinnehåll (Retuschera objekt) i standardverktygsfältet.

  2. Högerklicka på dokumentet och välj Placera bild. Välj en bild från webbläsaren och klicka på OK.

  3. Bilden placeras mitt på sidan. Använd verktyget Retuschera objekt för att flytta den.

Använda retuscheringsverktygen

 

I PDF Professional ingår verktygen PDF Converter touchuptext Redigera sidinnehåll (Retuschera text) och PDF Converter touchupobject Redigera sidinnehåll (Retuschera objekt) som används för att göra begränsade ändringar i dokumentets text, bilder och övriga objekt i sista minuten. Du kan även använda Retuschera objekt för att lägga till bildfiler och ställa in genomskinlighet.

Välj Verktyg > Retuschera och därefter Retuschera text eller Retuschera objekt. Du kan också klicka på knappen till respektive verktyg i standardverktygsfältet för att aktivera önskat verktyg.

 

Redigera objekt med verktyget Retuschera objekt

 

Välj ett objekt med verktyget PDF Converter touchupobject Redigera sidinnehåll i huvudverktygsfältet eller öppna Verktyg-menyn > Retuschera > Retuschera objekt.

  • Dra PDF Converter cursor arrow Redigera sidinnehåll-markören för att flytta ett objekt till en ny plats.

  • Dra i skalningshandtagen (röda cirklar) för att ändra storlek på objekt.

  • Dra markören PDF Converter cursor rotate Redigera sidinnehåll för att rotera ett objekt. Du tar fram rotationsmarkören genom att klicka på den röda cirkeln ovanför objektet. Dra det i önskad riktning. När du drar i handtaget ändrar markören form igen. Du kan också rotera objekt med hjälp av snabbmenyn.

Välj mer än ett objekt och använd snabbmenyn för att göra något av följande:

  • Gruppera eller Dela upp objekt.

  • Sortera objekt med hjälp av kommandona Lägg överst och Lägg underst.

Lägg till text med hjälp av verktygen Skrivmaskin och Skrivmaskinsruta.
 

Använd verktyget PDF Converter button typewriter Redigera sidinnehåll (Skrivmaskin) eller PDF Converter button typewriter box Redigera sidinnehåll (Skrivmaskinsruta) i verktygsfältet Avancerat för att lägga till text på lämplig plats på en PDF-sida. Verktyget Skrivmaskin används för att skriva in text där markören placeras. Verktyget Skrivmaskinsruta används för att skriva in text i en flyttbar ruta. När du sparar PDF-filen blir den inskrivna texten ett valbart objekt, till skillnad från text som läggs till som kommentarer, t.ex. med verktyget Textruta. Fram till dess att PDF-filen sparas kan du köra en stavningskontroll på den inskrivna texten.

 

Se Textruta för en jämförelse av skrivmaskinstext och text i textrutor.

Redigera sidinnehåll