Redigera text med verktyget Retuschera text

Med hjälp av verktyget PDF Converter touchuptext Redigera text med verktyget Retuschera text (Retuschera text) kan du göra mindre ändringar i texten i ett PDF-dokument. Du kan bland annat modifiera attribut, teckensnitt, storlek och fyllningsfärg. Om PDF-dokumentet är skyddat mot redigering är verktyget Retuschera text inte tillgängligt, såvida upphovsmannen inte ger dig tillstånd att redigera. Se Inställningar för digitala ID.

Du kan bara ändra text och egenskaper om teckensnitten som berörs finns installerade på datorn eller inbäddade i dokumentet. Se Inbäddade teckensnitt.

Du kan redigera texten i begränsad omfattning (även över flera textrader).

Obs!

Ändra så lite som möjligt eftersom PDF-formatet främst är utformat för att utbyta, distribuera och publicera dokument, inte för omfattande textändringar.

Det kanske inte går att redigera texten om bara en deluppsättning av det ursprungliga teckensnittet har bäddats in.

 

Verktyget Retuschera text kan inte användas i formulärfält.

Om du använder verktyget Retuschera text kan det hända att dokumentet flyter annorlunda och därigenom blir mindre tillgängligt för synskadade användare.

 

Så här redigerar du text med verktyget Retuschera text

 1. Välj Verktyg > Retuschera > Retuschera text eller klicka på verktyget Retuschera text i Standardverktygsfältet.

 2. Klicka på den text du vill redigera. Textområdet där redigering kan göras markeras av en textruta.

 3. Gå till Redigera > Markera allt för att markera all text i rutan. Du kan också markera tecken, mellanslag, ord eller flera rader i rutan med hjälp av muspekaren.

 4. Gör något av följande alternativ för att redigera texten:

  • Skriv in ny text för att ersätta den markerade texten.

  • Högerklicka på texten så att en snabbmeny öppnas där du kan granska egenskaperna via dialogrutan Egenskaper för retuschering.

  • Klicka på Redigera > Ta bort eller tryck på Delete för att ta bort text.

  • Klicka på Redigera > Kopiera för att kopiera den markerade texten till Urklipp.

 1. Klicka utanför markeringen för att avmarkera alla poster och börja om.

Så här redigerar du märkningar med verktyget Retuschera text

Det här fungerar bara om PDF-filen redan innehåller märkningar.

 1. Välj Verktyg > Retuschera > Retuschera text eller klicka på verktyget PDF Converter touchuptext Redigera text med verktyget Retuschera text (Retuschera text) i Standardverktygsfältet.

 2. Klicka på den text du vill redigera. Textområdet där redigering kan göras markeras av en textruta.

 3. Högerklicka för att öppna en snabbmeny. Öppna dialogrutan Egenskaper för retuschering och gå till flikarna Innehåll och Märkning.

 4. Modifiera märkning såsom Textalternativ och Utskriven text. Ange ett språk för att underlätta för skärmläsarprogram.

Använd verktygen Skrivmaskin eller Skrivmaskinsruta om du vill lägga till ny text i ett tomt område på en sida i en PDF-fil. Text kan också infogas som en kommentar med hjälp av verktyget Textruta.

 

Redigera text med verktyget Retuschera text